Open communicatie is onderdeel van onze cultuur. Het is belangrijk dat iedereen die zich zorgen maakt, zonder angst voor vergelding zijn mening kan uiten, met behulp van zijn/haar favoriete communicatiemethode. We bieden meerdere kanalen die handig zijn voor werknemers en andere belanghebbenden, zoals zakenpartners en klanten, om vragen te stellen of een probleem aan HP te melden. We bieden belanghebbenden ook informatie over HP's programma's met betrekking tot specifieke mensenrechtenkwesties, zoals de bestrijding van dwangarbeid en mensenhandel. Als er een probleem is met betrekking tot mensenrechten, wordt dit onmiddellijk geëscaleerd via onze afdeling Ethics and Compliance. Daarnaast heeft HP in 2017 de Human Rights Council opgericht om due diligence-inspanningen te coördineren en risico's op strategisch niveau te beperken. 


Onze rapportagemogelijkheden omvatten e-mail, een intern online formulier, een wereldwijde 24-uurs gratis hotline met vertaling, per post of persoonlijk. Vertalers zijn beschikbaar en bellers kunnen anoniem blijven, tenzij anonieme aangifte verboden is volgens de lokale wetgeving. 


Telefoon: 800-424-2965 
E-mailadrescorporate.compliance@hp.com 
HP Inc. Ethics and Compliance Office 
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304-1112 United States 


Bovendien omvatten al onze audits die we bij leveranciers uitvoeren een beoordeling van de communicatieprocessen voor werknemers en worden de werknemers gevraagd of ze het klachtenmechanisme hebben gebruikt of het gevoel hebben dat ze het kunnen gebruiken zonder angst voor represailles.  


In paragraaf 8 van onze norm voor buitenlandse werknemers wordt het volgende vermeld: 

• Leveranciers moeten effectieve, vertrouwelijke klachtenmechanismen hebben, beschikbaar in de moedertaal van de buitenlandse werknemer, en zullen ervoor zorgen dat werknemers klachten kunnen indienen zonder intimidatie of angst voor represailles. Dergelijke mechanismen moeten ook de mogelijkheid bieden om desgewenst anoniem grieven te melden, tenzij wettelijk beperkt. 

• Leveranciers moeten procedures hebben om snel te reageren op klachten en deze aan te pakken. De oplossing van klachten wordt gecommuniceerd aan de werknemers. Werknemers die het niet eens zijn met de manier waarop een klacht wordt opgelost, krijgen de mogelijkheid om tegen de beslissing in beroep te gaan. Er worden geen represailles genomen tegen buitenlandse werknemers die te goeder trouw een klacht indienen.