Water

Hebben jullie het waterverbruik van jullie organisatie onderzocht?
Ja. De wateronttrekking in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale watervoetafdruk. Dit is ongeveer gelijk verdeeld tussen direct verbrui...
Hoe beheren jullie het afvalwater van jullie activiteiten?
Afvalwater vormt geen groot milieurisico bij de activiteiten van HP. Onze productiefaciliteiten voor beeldverwerkings- en printerproducten genereren procesa...