General

Wat doet HP om een circulaire economie te bevorderen?
Door mondiale trends moeten bedrijven, overheden en consumenten het consumptiemodel van 'nemen, maken en weggooien' drastisch heroverwegen. HP doe...
Volgen jullie de 'Design for the Environment'-principes om duurzamere productontwerpen te bevorderen?
Ja. Het ontwerp speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de gevolgen van een product op het milieu. We hanteren strenge ontwerpprincipes om de milieu...
Brengt het kopen van het product of de service een milieurisico met zich mee? JA of NEE?
Nee, zolang de producten correct worden gebruikt en aan het einde van de levensduur goed worden verwerkt. HP biedt recycling of terugwinning voor producten ...
Ontwerpen jullie producten met duurzaamheid (inclusief een langere levensduur, repareerbaarheid of uitbreidbaarheid) in het achterhoofd?
Ja. De producten van HP scoren hoog op het gebied van duurzaamheid en repareerbaarheid. We bieden refurbishingservices voor producten die aan ons worden ger...