Ja. Onze uitstoot van broeikasgassen door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. We doen het volgende om geld te besparen, doelen te behalen en onze invloed op het milieu te verminderen: 

  • Het energieverbruik drastisch verminderen door optimalisatie- en efficiëntieprojecten.
  • De opwekking van hernieuwbare energie op locatie verhogen.
  • Hernieuwbare energie van buiten inkopen, onder meer door middel van certificaten voor hernieuwbare energie (REC's, renewable energy credits), groenestroomopties van nutsbedrijven en stroomafnameovereenkomsten (PPA's, power purchase agreements).

Energiezuinigheid

Het energieverbruik is een belangrijke bedrijfskostenpost voor HP en de belangrijkste oorzaak van de invloed van onze activiteiten op het klimaat. Voor onze activiteiten werd in 2019 695.420 Mwh verbruikt, 8% minder dan in 2018. Het wereldwijde elektriciteitsverbruik is met 5% gedaald ten opzichte van 2018. Dit is het gevolg van energiebesparende projecten en vastgoedconsolidatie. De energie-intensiteit bedroeg in 2019 11,8 MWh per miljoen $ netto-omzet. Dat is 9% minder dan in 2018.

In 2019 bestonden onze tactieken om het energieverbruik te verminderen onder meer uit een initiatief voor optimalisatie van de koelinstallatie, persluchtoptimalisatie, initiatieven voor slimme gebouwen, retro-commissioning, ombouw naar ledverlichting en modernisering van de verlichting op meerdere locaties. Ons energieteam werkt samen met operationele teams op locatie die apparatuur aan het einde van de levensduur vervangen, om te bevestigen dat nieuwe, zeer efficiënte apparatuur wordt geïnstalleerd. Alle nieuwbouwprojecten zullen voldoen aan het HP Green en Smart Construction Playbook en de LEED v4 Gold Standard. In 2019 hebben we op 18 locaties 29 projecten uitgevoerd met als doel jaarlijks 8700 MWh te besparen. 

Hernieuwbare energie

Door over te schakelen op hernieuwbare, CO2-neutrale energie kunnen we de uitstoot van broeikasgassen in verband met onze activiteiten verminderen. 

In 2019 hebben we wereldwijd 240.398 MWh hernieuwbare energie ingekocht en opgewekt (92% wind-, 4% zonne- en 4% waterenergie). Duurzame energiebronnen waren goed voor 43% van ons wereldwijde elektriciteitsverbruik vergeleken met 47% in 2018. Bronnen van hernieuwbare energie waren in 2019 onder meer REC's en IREC's (86,0%), directe aankopen (12,4%) en ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie en lokale PPA's (1,6%). Door deze aankopen bereikten we opnieuw onze doelstelling om 100% hernieuwbare energie te gebruiken in de Verenigde Staten en hielpen we de wereldmarkt voor duurzame energiebronnen te bevorderen. 

Zakenreizen, woon-werkverkeer en autopark

Om de uitstoot te verminderen, bieden we onze werknemers reisopties met beperkte impact. Hiertoe werken we samen met reisaanbieders, gebruiken we planningsinstrumenten en steunen we initiatieven zoals Zipcar, een programma voor het delen van voertuigen, bij ons hoofdkantoor in Palo Alto in Californië (Verenigde Staten).

In 2019 genereerden zakenreizen van werknemers voor 70.000 ton CO2-eq-uitstoot, hetzelfde als in 2018. Het woon-werkverkeer was goed voor 200.000 ton CO2-eq-uitstoot. Ook dit was hetzelfde als het jaar ervoor. Als gevolg van een toename van 10% van de totale vlootomvang was onze bedrijfsvloot verantwoordelijk voor 33.000 ton CO2-uitstoot, een stijging van 3% ten opzichte van 2018.

HP is een van de 10 oprichters van EV100. Dit initiatief van de Climate Group werd in 2017 gelanceerd om de invoering van elektrische voertuigen (EV's) wereldwijd te versnellen. Ter ondersteuning van dit initiatief hebben we toegezegd om voor 2040 wereldwijd op alle geschikte locaties een EV-infrastructuur aan te leggen. In 2019 had 32% van de 85 beoogde locaties een EV-infrastructuur.

Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/report_operations.