Ja. Onze BKG-uitstoot door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. We doen het volgende om geld te besparen, doelen te behalen en onze invloed op het milieu te verminderen: 

  • Het energieverbruik drastisch verminderen door optimalisatie- en efficiëntieprojecten. 
  • De opwekking van hernieuwbare energie op locatie verhogen. 
  • Hernieuwbare energie van buiten inkopen, onder meer door middel van certificaten voor hernieuwbare energie (REC'srenewable energy credits), groenestroomopties van nutsbedrijven en stroomafnameovereenkomsten (PPA's, power purchase agreements). 

Energie-efficiëntie 

Het energieverbruik is een belangrijke bedrijfskostenpost voor HP en de belangrijkste oorzaak van de invloed van onze activiteiten op het klimaat. Voor onze bedrijfsvoering werd 679.058 MWh energie verbruikt in 2021. Als we het energieverbruik van onze transportvloot buiten beschouwing laten (dat werd vóór 2021 niet door HP gerapporteerd), is het energieverbruik voor de bedrijfsvoering met 3% gestegen ten opzichte van 2020. Dit was het gevolg van het weer gedeeltelijk in gebruik nemen van locaties en verhoogde activiteit op onze productielocaties. Het wereldwijde energieverbruik is in die periode met 2% gestegen. Als we het energieverbruik van onze transportvloot buiten beschouwing laten, is de energie-intensiteit in 2021 met 8% gedaald ten opzichte van 2020. 


Hernieuwbare energie 

Voor 2025 willen we 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken om stroom te kunnen leveren voor onze werkzaamheden. 


In 2021 hebben we wereldwijd 264.054 MWh hernieuwbare elektriciteit ingekocht en opgewekt (83,4% wind-, 5,0% zonne- en 9,5% hydro-energie en 2,1% onbekend). Duurzame energiebronnen waren goed voor 54% van ons wereldwijde elektriciteitsverbruik vergeleken met 51% in 2020. Bronnen van hernieuwbare energie waren in 2021 onder meer REC'sGvO's (garanties van oorsprong) en IREC's (87,3%), directe aankopen (11,2%) en ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie en lokale PPA's (1,5%). Door deze aankopen bereikten we opnieuw onze doelstelling om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken in de Verenigde Staten en hielpen we de wereldmarkt voor duurzame energiebronnen te bevorderen. 


Autopark, zakenreizen en woon-werkverkeer 

In 2021 was onze bedrijfsvloot verantwoordelijk voor 20.100 ton CO2-eq-uitstoot, 16% minder dan in 2020 en 39% minder dan in 2015. Onze bedrijfsvloot was verantwoordelijk voor 24.000 ton CO2-eq-uitstoot, 27% minder dan in 2019 en 27% minder dan in 2015. 


Om de uitstoot in verband met zakenreizen te verminderen, bieden we werknemers reisopties met beperkte impact. Hiertoe werken we samen met reisaanbieders, gebruiken we planningsinstrumenten en steunen we vervoersalternatieven. In 2021 hebben we ons aangesloten bij het Eco-Skies Alliance-programma om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te ondersteunen. 

We hebben toegezegd om voor 2030 wereldwijd op alle geschikte locaties een EV-infrastructuur aan te leggen. In 2021 had 45% van de 86 beoogde locaties een EV infrastructuur. Dat jaar werden er ook 18 nieuwe oplaadpunten geplaatst. Waar mogelijk vereisen wij dat in nieuwe bouwconstructies en huurovereenkomsten een EV-infrastructuur wordt opgenomen. 

Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report.