Energy

Hebben jullie het energieverbruik voor jullie activiteiten geëvalueerd?
Ja. Onze uitstoot van broeikasgassen door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorz...