Ja. Våra växthusgasutsläpp från verksamheten är huvudsakligen förknippade med energin som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, snabbare uppnå våra mål och minska vår klimatpåverkan gör vi följande:

  • vi minskar energiförbrukningen drastiskt genom optimerings- och effektivitetsprojekt
  • vi ökar produktionen av förnybar energi på plats
  • vi införskaffar förnybar kraft utanför anläggningen, inklusive förnybara energikrediter (REC:er), energileverantörers energiförsörjningsalternativ och energiköpsavtal (PPA:er).

  

Energieffektivitet

 

Energianvändning är en betydande driftskostnad för HP och den främsta orsaken till vår klimatpåverkan från verksamheten. Våra verksamheter förbrukade 679 058 MWh energi under 2021. Förutom energin från vår transportflotta (som HP inte rapporterade före 2021) ökade energiförbrukningen i våra verksamheter med 3 % jämfört med 2020 på grund av att anläggningar delvis togs i bruk igen samt en ökad aktivitet på våra tillverkningsanläggningar. Den globala energiförbrukningen ökade med 2 % under denna period. Med energiförbrukningen från vår transportflotta undantagen minskade energiintensiteten med 8 % under 2021 jämfört med 2020.

 

Förnybar energi

 

Till 2025 har vi som mål att använda 100 % förnybar el för att driva våra globala verksamheter.

Under 2021 anskaffade och genererade vi 264 054 MWh förnybar el globalt (83,4 % vind, 5 % sol 9,5 % vattenkraft och 2,1 % okänd). De förnybara energikällorna stod för 54 % av vår globala elförbrukning, jämfört med 51 % år 2020. De förnybara energikällorna 2021 utgjordes av REC, GO (ursprungsgarantier) och I-REC (international REC) (87,3 %), direktköp (11,2 %) samt förnybar energi som genererades på plats och PPA på plats (1,5 %). Genom dessa köp uppnådde vi återigen vårt mål att använda 100 % förnybar el i USA och bidrog till att främja den globala marknaden för förnybar energi.

 

Fordonsflotta, affärsresor och pendling

 

Under 2021 stod vår företagsflotta för 20 100 ton CO2e-utsläpp, vilket innebär en minskning på 16 % jämfört med 2020 och en minskning på 39 % jämfört med 2015. Vår företagsflotta stod för 24 000 ton CO2e-utsläpp, vilket innebär en minskning på 27 % jämfört med 2019 och en minskning på 27 % jämfört med 2015.

 

För att minska utsläppen som förknippas med affärsresor ger vi de anställda resealternativ med lägre påverkan genom samarbete med reseleverantörer, planeringsverktyg och transportalternativ. Under 2021 gick vi med i Eco-Skies Alliance-programmet för att stödja användningen av hållbart flygbränsle.

 

Vi har åtagit oss att installera en infrastruktur för elfordon på alla våra anläggningar, där så är möjligt, till 2030. Under 2021 erbjöd vi infrastruktur för elfordon på 45 % av 86 målanläggningar, inklusive 18 nya laddstationer som installerades under året. När så är möjligt kräver vi att nybyggnationer och hyreskontrakt ska inkludera infrastruktur för elfordon.

 

Se detaljerad information i avsnittet om våra verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report