Våra växthusgasutsläpp från verksamheten är huvudsakligen förknippade med energin som används för att driva våra anläggningar. För att spara pengar, snabbare uppnå våra mål och minska vår klimatpåverkan och vår strategi går ut på att: 

  • vi minskar energiförbrukningen drastiskt genom optimerings- och effektivitetsprojekt 
  • vi ökar produktionen av förnybar energi på plats 
  • vi införskaffar förnybar kraft utanför anläggningen, inklusive förnybara energikrediter (REC:er), energileverantörers energiförsörjningsalternativ och energiköpsavtal (PPA:er). 


Energieffektivitet 

Energianvändning är en betydande driftskostnad för HP och den främsta orsaken till vår klimatpåverkan från verksamheten. Under 2022 förbrukade vår verksamhet 696 349 MWh energi, i stort sett oförändrad (ned 0,1 %) från 2021. Detta trots delvis återbesittning av anläggningen, tillskottet av flera nya anläggningar till vår portfölj under året (inklusive en stor anläggning i Sydkorea), och inkluderingen av flygbränsle i vårt energifotavtryck för första gången. Exklusive de nya platserna och flygbränslet skulle vi ha uppnått en 3,0 % minskning av energiförbrukningen jämfört med 2021.  


Förnybar energi 

Till 2025 har vi som mål att använda 100 % förnybar el för att driva våra globala verksamheter. 

År 2022 upphandlade och genererade vi 270 585 MWh förnybar el globalt (15 % vindkraft, 75 % sol, 1 % vattenkraft och 10 % annat)1. Förnybara energikällor stod för 55 % av vår globala elförbrukning, upp från 54 % 202. Källor till förnybar el 2021 var RECsGOs (ursprungsgarantier) och IRECs (85 %), direktköp (14 %) och förnybara energi som genereras på plats och energiköpsavtal på plats (1 %).2 Genom dessa köp uppnådde vi återigen vårt mål att använda 100 % förnybar el i USA. 

Fordonsflotta, affärsresor och pendling 

Under 2022 stod vår företagsflotta för 17 670 ton CO2e-utsläpp, en minskning med 4 % jämfört med 2021 och 23 % mindre än 2015. 

För att minska utsläppen som förknippas med affärsresor ger vi de anställda resealternativ med lägre påverkan genom samarbete med reseleverantörer, planeringsverktyg och transportalternativ. År 2022 utökade vi dessa ansträngningar genom att bli det första nordamerikanska bolaget som samarbetar med Lufthansa-flygbolagets Compensaid-program, vilket kompenserar personalflygningar genom köp av hållbart flygbränsle (SAF). Av vårt totala fotavtryck för affärsflyg på 15 300 ton CO2e år 2022 minskade vi 480 ton genom SAF-köp. Detta partnerskap belyser HP:s engagemang för samarbeten som signalerar stöd för hållbar innovation inom företagsresebranschen. 

Dessutom har vi åtagit oss att installera en infrastruktur för elfordon på alla våra anläggningar, där så är möjligt, till 2030. Under 2021 erbjöd vi infrastruktur för elfordon på 54 % av 78 målanläggningar, och installerades många ny laddstationer under året. När så är möjligt kräver vi att nybyggnationer och hyreskontrakt ska inkludera infrastruktur för elfordon. 

Se detaljerad information i avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report 

1 Data summerar inte till 100 % på grund av avrundning. 

2.HP använder REC i Kanada och USA, GO i de flesta europeiska länder och I-REC i de flesta asiatiska länder och andra länder som inte omfattas av REC eller GO.