Öppen kommunikation är en del av vår kultur. Det är viktigt att alla med ett bekymmer kan meddela detta via sin föredragna kommunikationsmetod utan rädsla för vedergällning. Vi erbjuder flera kanaler som är praktiska för anställda och andra intressenter, till exempel affärspartner och kunder, där de kan ställa frågor eller rapportera ett problem till HP. Vi ger också intressenter information om HP:s program som är relaterade till specifika frågor om mänskliga rättigheter, som till exempel bekämpning av tvångsarbete och människohandel. Om det finns ett bekymmer eller problem relaterat till mänskliga rättigheter, vidarebefordras det omedelbart via vårt kontor för etik och efterlevnad. HP inrättade dessutom ett råd för mänskliga rättigheter under 2017 för att samordna arbetet med tillbörlig aktsamhet och mildra risker på strategisk nivå.


Rapporteringen kan göras via ett internt onlineformulär, en dygnsöppen global avgiftsfri jourtelefon med översättning eller via brev. Översättare är tillgängliga och de som ringer kan förbli anonyma, förutom då anonym rapportering är förbjuden enligt lokal lagstiftning. 


Onlineformulär


Telefon: 800-461-9330 (USA). En lista över telefonlinjer i landet finns på rullgardinsmenyn "Ring oss" på den här länken.

Brev:

HP Inc. Ethics and Compliance Office 

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304-1112 United States 


Dessutom omfattar alla våra leverantörsrevisioner en granskning av kommunikationsprocesserna för arbetstagare, och arbetstagarna får frågan om de har använt eller känner att de kan använda klagomålsmekanismen utan risk för vedergällning.  
 I avsnitt 8 i vår Foreign Migrant Worker Standard anges följande: 

• Leverantörerna ska ha effektiva och konfidentiella klagomålsmekanismer som finns tillgängliga på den utländska migrantarbetarens modersmål, och ska se till att arbetstagarna kan framföra klagomål utan hot eller risk för vedergällning. Sådana mekanismer ska också inbegripa möjligheten att rapportera klagomål anonymt om så önskas, såvida detta inte är begränsat enligt lag. 

• Leverantörerna ska ha införda rutiner för att reagera på och hantera klagomål på ett snabbt sätt. Lösningen på klagomålet ska meddelas till arbetstagarna. Arbetstagare som inte godtar lösningen på ett klagomål ska ges möjlighet att överklaga beslutet. Inga vedergällningar får vidtas mot utländska migrantarbetare som rapporterar klagomål i god tro.