Vi har för avsikt att kommunicera med arbetare och ledning för att förstå deras frågor, problem och prioriteringar så att vi fullt ut kan ta itu med sociala och miljömässiga frågor i vår leveranskedja. Vi utbildar våra upphandlingsteam, leverantörschefer och andra anställda för att vara vaksamma och rapportera om exempel på metoder som strider mot våra standarder.


Under 2019 lanserade vi ett tvåårigt program i samarbete med Verité, en internationell ideell organisation som främjar säkra, rättvisa och lagliga arbetsvillkor i globala leveranskedjor. Detta program stöder arbetarnas välbefinnande genom att stärka hälso- och säkerhetskunskap och utrusta arbetstagare med de verktyg och den kompetens som krävs för att växa professionellt och personligen. Under året genomförde vi utvärderingar vid tre fabriker, utvecklade en genomförandeplan och administrerade två dagars ambassadörsutbildning på plats. Arbetstagarnas välbefinnande kommer att direkt nå 2 300 arbetare, med potential att nå mer än 10 000 arbetare.


Under 2018 samarbetade vi för att säkerställa att arbetarna förstått och utnyttjade sina rättigheter. Till exempel:

  • Genom ett storskaligt program för coachning, utbildning och kapacitetsuppbyggnad gick en kritisk leverantör i föregående led från att ha bekymmersamma arbetsförhållanden till att uppnå ett rekommenderat revisionsresultat under april 2018.
  • Förbättrad kommunikation och längre ledtider mellan HP och en av våra slutmonteringsleverantörer har lett till bättre schemaläggning och mindre osäkerhet, med arbetare som nu har tilldelats skift på 8 timmar istället för 12 timmar. Utbildning har också genomförts för att stärka arbetarnas medvetenhet om rätten att vägra övertid utan återverkningar. Utbildningen genomfördes med 450 migrerande arbetstagare om deras rättigheter. Leverantören informerade även tillfälligt anställda att de kan neka till att arbeta övertid utan återverkningar.


Utbildningen genomfördes med 450 migrerande arbetstagare om deras rättigheter. Leverantören erbjöd även tillfälligt anställda direkt anställning för att förbättra synligheten och undvika diskriminering samt orättvis behandling. 


Till exempel ser man på Truckers Against Trafficking (TAT) enskilda amerikanska lastbilsförare som viktiga ögon och öron i kampen mot människohandel. TAT hjälper även till i kampen att bekämpa människohandel i USA genom att utbilda och mobilisera medlemmar i lastbils- och bussbranschen och samordna med brottsbekämpande myndigheter.


Vi stöder innovativa och effektiva initiativ som TAT för att bekämpa tvångsarbete varhelst det existerar. De flesta av HP:s amerikanska lastbilsförsäljare har anmält sig till TAT-initiativet, och flera är sponsorer. Vi är en av få speditörer som deltar direkt och har åtagit oss att se till att alla transportörer som flyttar HP-produkter i USA genomgår utbildningen.