Vi kommunicerar öppet med arbetstagare och ledning i vår leveranskedja för att identifiera och förstå arbetstagarnas frågor, bekymmer och prioriteringar. Vi utbildar våra upphandlingsteam, leverantörschefer och andra anställda för att göra dem uppmärksamma och rapportera exempel på praxis som strider mot våra standarder.


Vi strävar efter att kommunicera med arbetstagare och ledning för att förstå deras frågor, problem och prioriteringar så att vi fullt ut kan ta itu med sociala och miljömässiga frågor i vår leveranskedja. Vi utbildar våra upphandlingsteam, leverantörschefer och andra anställda för att göra dem uppmärksamma och rapportera exempel på praxis som strider mot våra standarder.


Under 2019 lanserade vi ett tvåårigt program för arbetstagarnas välbefinnande i samarbete med Verité, en internationell ideell organisation som främjar säkra, rättvisa och lagliga arbetsförhållanden i globala leveranskedjor. Detta program syftar till att stärka kunskapen om hälsa och säkerhet och utrustar arbetstagarna med de verktyg och färdigheter som behövs för att utvecklas yrkesmässigt och som personer. Under 2021 gjorde vi vår slutbedömning av programmet, som visade att det förbättrade arbetstagarnas kunskaper om hälsa och säkerhet på jobbet och deras rättigheter som anställda och gav dem livskunskaper. Programmet för arbetstagarnas välbefinnande nådde 10 700 arbetare.


Under 2021 lanserade vi en ny plattform för digitalt lärande i samarbete med Quizrr. Den är avsedd att främja positiva förändringar genom innovativa utbildningslösningar som ökar företagens ansvarstagande och kapacitet i globala leveranskedjor. Vi levererade vår Rights and Responsibilities-utbildning över denna plattform.


I kampen mot människohandel ser man till exempel på Truckers Against Trafficking (TAT) enskilda amerikanska lastbilsförare som viktiga ögon och öron. TAT deltar även i kampen för att bekämpa människohandel i USA genom att utbilda och mobilisera medlemmar i lastbils- och bussbranschen och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter.

Vi stöder innovativa och effektiva initiativ som till exempel TAT för att bekämpa tvångsarbete, oavsett var det förekommer. De flesta av HP:s fraktleverantörer i USA har anmält sig till TAT-initiativet, och flera är sponsorer. Vi är en av få avlastare som deltar direkt och har åtagit oss att se till att alla transportörer som transporterar HP-produkter i USA genomgår utbildningen.