HP ska kräva att dess leverantörer följer normer för människohandel och tvångsarbete globalt, oavsett var de är verksamma, enligt HP:s uppförandekod för leverantörer, standard för studentarbetare och hyrd arbetskraft och standard för utländska migrerande arbetstagare som anger förväntningar med avseende på leverantörens leveranskedja. Kopior finns tillgängliga på: HP:s policyer och standarder.