Skrivartillbehör

Erbjuder HP ett återvinningsprogram för era toner/patroner och förbrukningsartiklar?
Ja. HP erbjuder kostnadsfria och praktiska sätt för återvinning av använda bläck- och tonerpatroner från HP och tonerpatroner från Samsung i 68 länder och r...
Hur returnerar jag LaserJet-toner och InkJet-bläckpatroner?
HP har engagerat sig med att minska de resurser som krävs för att tillverka och använda våra produkter. Utöver design innefattar detta att erbjuda program f...