För tjugo år sedan släppte vi vår första rapport om miljömässig och social inverkan. Vi gjorde det för att HP grundades på tanken att syftet med ett företag sträcker sig långt bortom vinst. Redan i ett tidigt skede hade vi uppfattningen att vi, genom att skapa teknik i mänsklighetens tjänst, även kan skapa förutsättningar som främjar både företag och samhället.


Vi hjälper våra kunder att uppfinna framtiden med innovativa produkter och tjänster för att ge en alltmer cirkulär upplevelse. Vår vision är att bli ett helt cirkulärt företag som drivs av servicemodeller, vilket kommer att påverka alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar för att återanvända produkter och delar för att minimera miljöpåverkan, genom att endast använda återvunna eller förnybara material i våra produkter och eliminera potentiellt skadliga ämnen. Vi förlänger produktens livslängd genom underhåll, uppgraderingar, reparationer och innovativa servicebaserade affärsmodeller. I slutet av tjänsten strävar vi efter att återanvända eller återställa alla produkter. Som grund för dessa ansträngningar strävar vi efter 100 % användning av förnybar energi och noll avfallsprocesser i tillverkningen.


Vi tillämpar strikta cirkulära designprinciper för att driva framsteg mot en cirkulär och ekonomi med noll koldioxidutsläpp genom vår portfölj av personliga system, hem- och kontorsutskriftslösningar, storformatsutskrift, industriell grafik och 3D-utskriftsprodukter och lösningar. Långtgående mål – från att öka vår användning av återanvändbart plast efter konsument och minska plastförpackningar för engångsbruk till att minska utsläppsintensiteten för växthusgaser från HP:s produktanvändning och återvinning av hårdvara och förnödenheter – ligger till grund för dessa ansträngningar.


Fyra viktiga strategier styr våra ansträngningar att omvandla affärsmodeller och särskiljer affärstillväxt från resursförbrukning. Genom att fokusera på dessa områden kommer vi att fortsätta minimera vår miljöpåverkan, stöda våra kunder att uppnå sina egna hållbarhetsmål och förverkliga långsiktigt hållbar påverkan.


  • Håller produkter och material i bruk – Vi designar produkter med lång livslängd och erbjuder tjänstebaserade lösningar som förbättrar kundens värde och minskar miljöpåverkan. Vi återtar även produkter och material i slutet av tjänsten för reparation, återanvändning och återvinning.
  • Skapar en framtid med lågt koldioxidavtryck – Vi förbättrar produktens energieffektivitet för att minska kundernas energiförbrukning och minska koldioxid- och vattenavtrycket i produktanvändningen.
  • Designar för mindre avfall och för ansvarsfull materialanvändning – Vi ökar nyttjandegraden av råmaterial, använder mer återvunnet material och ersätter ifrågasatta material.
  • Regenererar natursystemen – Vi samarbetar för att aktivt stärka natursystemen som håller flora och fauna vid liv, med fokus på att tackla plastförorening i haven och skydda och restaurera skogar världen över.

Vi kommer att fortsätta att förnya hela vår produktportfölj och arbeta med leverantörer och kanalpartner för att öka cirkulariteten.


För mer information hänvisar vi till avsnittet produkter och lösningar i vår rapport om hållbar inverkan: www.hp.com/go/report.