Globala trender tvingar företag, regeringar och konsumenter att radikalt tänka om vad gäller förbrukningsmodellen ”ta, göra, slänga”. Vi åHP svarar på dessa trender genom att omvandla hela vår verksamhet för en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp. Som resultat därav har vi kunnat hämta mer värde från materialen, minska vår inverkan på värdekedjan och leverera transformativa lösningar till våra kunder. 


På HP hjälper vi våra kunder att uppfinna framtiden. Genom att tillämpa strikta hållbara designprinciper hjälper vi till att driva framsteg mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck genom vår portfölj av personliga system, hemma- och kontorsskrivarlösningar, industriell tryckverksamhet och 3D-utskriftsprodukter och -lösningar. I hela vår portfölj upprätthåller vi höga standarder gällande produktsäkerhet, sekretess och säkerhet, samtidigt som vi ingår partnerskap för att frigöra teknikens sociala fördelar, möjliggöra bättre utbildningsresultat, förbättra tillgång till kvalitetsvård och stötta samhällen med mångfald och resiliens. 


Vi innoverar för att lindra effekterna av klimatförändringen och snabba på övergången till en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. Vi gör detta för vår planets och allas vår hälsas, välmåendes och välgångs skull samt vår verksamhets och våra kunders och partners resiliens. 


Fyra viktiga strategier leder våra framsteg. Vi implementerar dessa genom konstruktionen och leveransen av våra produkter och lösningar samt genom globala partnerskap med fokus på att stärka natursystemen. Dessa strategier hjälper till att omvandla branschens affärsmodeller och separera affärstillväxt från resursförbrukning. Detta stödjer våra satsningar att minska vårt och våra kunders miljömässiga avtryck samt åstadkomma en långsiktig hållbar inverkan. 


Vi går över till ett system där vi: 

  • Håller produkter och material i bruk – Vi designar produkter med lång livslängd och erbjuder tjänstebaserade lösningar som förbättrar kundens värde och minskar miljöpåverkan. Vi återtar även produkter och material i slutet av tjänsten för reparation, återanvändning och återvinning.
  • Skapar en framtid med lågt koldioxidavtryck – Vi förbättrar produktens energieffektivitet för att minska kundens energiförbrukning och minska koldioxid- och vattenavtrycket i produktanvändningen. 
  • Designar för mindre avfall och och för ansvarsfull materialanvändning – Vi ökar nyttjandegraden av råmaterial, använder mer återvunnet material och ersätter ifrågasatta material.
  • Regenererar natursystemen – Vi samarbetar för att aktivt stärka natursystemen som håller flora och fauna vid liv, med fokus på att tackla plastförorening i haven och skydda och restaurera skogar världen över.


För mer information hänvisar vi till avsnittet produkter och lösningar i vår rapport om hållbar inverkan: www.hp.com/go/report.