En hållbar inverkan är central för HP:s affärsstrategi. Vårt mål är att vara världens mest hållbara och rättvisa teknikföretag, och 2021 tillkännagav vi vår mest omfattande och ambitiösa agenda för hållbar inverkan hittills. 

Genom innovativa produkter och tjänster går vi framåt mot vår vision att bli ett helt cirkulärt företag. Vi eftersträvar att använda 100 % förnybar energi och att inget av vårt avfall ska hamna på soptippen. Vi förbättrar också energieffektiviteten, använder mer hållbara material och gör betydande investeringar i skog. 

Våra produkter innehåller ökande mängder återvunnet material, inklusive plast som riskerar att hamna i havet. Vi designar dem också för att vara hållbara och lätta att reparera så att de kan fortsätta användas så länge som möjligt, samtidigt som våra innovativa, servicebaserade lösningar minskar miljöpåverkan genom förlängd livslängd, enhetsoptimering och enkel återtagning. Våra reparations-, återanvändnings- och återvinningstjänster hjälper till att återvinna produkter, komponenter och material för nästa generations produkter.  

Bokföringshandboken för HP Circularity, som ger ytterligare information om beräkningsmetoden för Circularity-måttet för HP Inc. finns tillgänglig på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c08138412. 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2022 på www.hp.com/go/report.