Hållbar påverkan är en central del av HP:s affärsstrategi, och vi siktar på att bli världens hållbaraste och rättvisaste teknikföretag.


Genom innovativa produkter och tjänster kan vi erbjuda våra kunder en allt mer omfattande cirkulär upplevelse. Vår vision är att bli ett helt cirkulärt företag genom tjänstemodeller och cirkulär design i våra produkter, vilket kommer att påverka alla delar av vår verksamhet. För att minimera vår miljöpåverkan arbetar vi för att uppnå produktcirkuläritet, förbättra energieffektiviteten kontinuerligt, använda hållbarare material och göra avsevärda skogsinvesteringar. Vi förlänger produkternas användbara liv genom design, underhåll, uppgraderingar, reparationer och innovativa tjänstebaserade affärsmodeller. I slutet av deras användning strävar vi efter att återanvända eller återvinna alla produkter. Vi stöder dessa åtgärder genom att eftersträva att använda 100 % förnybar energi i vår tillverkning, och att inget av vårt avfall ska hamna på soptippen.


Vi tillämpar strikta cirkulära designprinciper för att driva framsteg mot en cirkulär och ekonomi med noll koldioxidutsläpp genom vår portfölj av personliga system, hem- och kontorsutskriftslösningar, storformatsutskrift, industriell grafik och 3D-utskriftsprodukter och lösningar. Ambitiösa mål som relaterar till produktcirkuläritet, motverkande av skogsskövling och minskade växthusgasutsläpp ligger till grund för dessa insatser.

 

Fyra viktiga strategier styr vårt arbete för att omvandla våra affärsmodeller och separera affärstillväxten från resursförbrukningen. Genom att fokusera på dessa områden ska vi fortsätta minimera vår miljöpåverkan, hjälpa våra kunder att uppnå sina egna hållbarhetsmål och förverkliga en långsiktigt hållbar påverkan.

  • Produktcirkuläritet – Produkter och material ska vara i bruk längre, vi ska minska avfallet genom designarbete, utöka reparationskapaciteten, återanvändningen och återvinningen, förlänga produkternas livslängd och implementera cirkulära affärsmodeller.
  • Energieffektivitet – Vi förbättrar produkternas energieffektivitet för att minska kundens energiförbrukning och minska koldioxid- och vattenavtrycket som relaterar till produktanvändningen.
  • Hållbara material – Vi ska öka materialeffektiviteten, använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt, använda mer återvunnet och förnybart material och motverka att plast hamnar i havet
  • Forest Positive – Vi ska anskaffa papper och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, skogar ska återställas, skyddas och förvaltas ansvarsfullt och vi ska inspirera branschen till fler åtgärder.

Vi kommer att fortsätta att förnya hela vår produktportfölj och arbeta med leverantörer och kanalpartner för att öka cirkuläriteten.


HP:s manual för redovisning av cirkuläritet hittar du på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c08138412.


För mer information hänvisar vi till avsnittet om produkter och lösningar i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021: www.hp.com/go/report.