Allmänt

Vad är HP:s policy när det gäller användning av ftalater, bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC)?
Vi strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat...
Finns materialsäkerhetsdatablad tillgängliga för HP:s förbrukningsartiklar för utskrifter?
Ja. Säkerhetsdatablad (SDS:er) innehåller viktig säkerhetsinformation, till exempel om fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler och hanteringsr...
Använder ni miljöfarliga kemikalier? Om ja, har ni mål på att införa kemikalier som har mindre inverkan?
HP strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi utvärderar på ett vetenskapsbasera...