Allmänt

Vad är HP:s policy när det gäller användning av ftalater, bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC)?
Vi strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbeta...
Finns materialsäkerhetsdatablad tillgängliga för HP:s förbrukningsartiklar för utskrifter?
Säkerhetsdatablad (SDS:er) innehåller grundläggande säkerhetsinformation om material, till exempel om fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler...
Använder ni miljöfarliga kemikalier? Om ja, har ni mål på att införa kemikalier som har mindre inverkan?
På HP strävar vi efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi utvärderar på ett vetenska...
Finns PFAS i HP-förpackningar?
HP:s allmänna förpackningsspecifikation för miljön förbjuder användning av PFAS-ämnen i förpackningar eller förpackningskomponenter.  För mer informatio...