Ja. Säkerhetsdatablad (SDS:er) innehåller viktig säkerhetsinformation, till exempel om fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler och hanteringsrekommendationer.

 

Säkerhetsdatablad för HP:s förbrukningsartiklar för utskrifter finns på http://www.hp.com/go/msds.