General

Wat is het beleid van HP met betrekking tot het gebruik van ftalaten, gebromeerde vlamvertragers (BFR) en polyvinylchloride (PVC)?
We streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim ...
Zijn er veiligheidsinformatiebladen beschikbaar voor HP-printerbenodigdheden?
veiligheidsinformatie over materialen, zoals de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen, informatie over regelgeving en aanbevelingen voor veili...
Gebruiken jullie chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu? Zo ja, hebben jullie doelen gesteld om chemische stoffen te introduceren die minder gevolgen hebben?
HP streeft naar een wereld waarin voor zijn producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. We ga...