General

Wat is het beleid van HP met betrekking tot het gebruik van ftalaten, gebromeerde vlamvertragers (BFR) en polyvinylchloride (PVC)?
We streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim...
Zijn er veiligheidsinformatiebladen beschikbaar voor HP-printerbenodigdheden?
Ja. Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) bevatten informatie over de veiligheid van materialen, zoals de fysische, chemische en toxicologische eigenscha...
Gebruiken jullie chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu? Zo ja, hebben jullie doelen gesteld om chemische stoffen te introduceren die minder gevolgen hebben?
HP streeft naar een wereld waarin voor zijn producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. We g...