På HP strävar vi efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi utvärderar på ett vetenskapsbaserat sätt den potentiella inverkan på människors hälsa och på miljön som ämnena som används i tillverkningen av HP-produkter kan ha.  

I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen i riktning mot säkrare alternativ till ifrågasatta material. Vi utvärderar publicerade listor över potentiellt skadliga ämnen, kundernas preferenser, nya eller kommande lagkrav och sund vetenskaplig analys gällande en potentiell inverkan på människors hälsa eller på miljön. Detta förhållningssätt förbättrar även cirkuläriteten genom att öka återanvändbarheten och återvinningsbarheten för våra produkter. 

HP:s policy om material- och kemikaliehantering förklarar vår användning av material och kemikalier produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller alla HP-anställda och alla HP-verksamheter världen över, och omfattar HP:s leverantörer. 

Vi tog fram vår allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE) år 1998. I den ingår en fullständig förteckning, som uppdateras årligen, över våra materialrestriktioner i kemikalier för produkter, förpackningar och tillverkningsprocess. HP har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, däribland materialbegränsningskraven i direktivet om farliga ämnen (RoHS). 

Med en försiktighetsstrategi utforskar vi säkrare alternativ till material som för närvarande används, med hänvisning till A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives av National Academy of Sciences och införlivar GreenScreen® for Safer Chemicals metodologi. Till exempel, som en del av vår nya produktutvecklingsprocess screenas alla HP-formulerade bläckingredienser med hjälp av GreenScreen®-metodik. 

Vi bidrar till standarder, lagstiftning och förbättrade tillvägagångssätt gällande materialanvändningen i IT-branschen. 2021 blev vi grundande undertecknare av programmet Toward Zero Exposure från Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN), i syfte att skydda arbetare från kemikalierisker i elektronikleveranskedjan. 

Vi innoverar ständigt för att minska användningen av potentiellt skadliga material. Höjdpunkter 2022 inkluderade: 

  • Som en del av vårt fortsatta skifte från plast till alternativa material undersöker HP också alternativ till traditionella bläckpatroner och tonerkassetter av plast. HP:s kartongbaserade bläckpatron är ett bra exempel, och den är tillgänglig nu för alla HP:s storformatsskrivare som använder vår senaste generation av bläck, till exempel den nya HP Latex 2700-skrivarserien. HP:s kartongbaserade bläckpatron minskar plastanvändningen per liter bläck med 80 % och minskar utsläppen av växthusgaser under livscykeln med 66 % jämfört med en bläckpatron i plast, på grund av besparingar i samband med tillverkning och transport1  
  • De senaste datorerna i HP Dragonfly och Elite 1000-serien, som tillkännagavs i början av 2023, innehåller 90 % återvunnet magnesium i höljet2 och 5 % havsbunden plast i högtalarhöljet, och innehåller biocirkulärt råmaterial som använd matolja för att hjälpa till att sänka CO2-utsläpp.3 All yttre förpackning för enheterna är 100 % hållbart framställda4  
  • HP 24- och 27-tums allt-i-ett-datorer som tillkännagavs i början av 2023 använder också unika material i sina innovativa ramar, vilket gör dessa till HP:s mest imponerande allt-i-ett-erbjudanden hittills.5 Det här är världens första datorer med återvunnen kaffesump, som används som fläckar i finishen på datorn6 


Viktiga milstolpar i vår tidslinje för grön kemi finns på https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c06048911.pdf. 

För ett exemplar av HP:s policy om material- och kemikaliehantering hänvisar vi till https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05354207. 

För att läsa mer om HP:s program Allmänna specifikationer för miljön hänvisar vi till http://www.hp.com/go/sustainability_gse. 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2022 på www.hp.com/go/report. 


1 Gäller HP 832-bläckpatroner, CO2e-minskning baserat på övergång från plastbläckpatron till HP Eco-Carton-bläckpatron, med en årlig tillverkningsbesparing på 291 ton Co2e2e och transportbesparingar på 8 ton CO2e. 

2 Återvunnet magnesium i vikt: höljet inkluderar topplock, skärmram, handledsstödsskydd och bottenskydd.  

3 I det bakre höljet på HP Dragonfly G4 ingår en plast som delvis kommer från biologiskt nedbrytbart avfall, till exempel använd matolja. Biomassa ingår i enlighet med massbalansmetoden. 

4 100 % av materialet i den yttre kartongen och wellpappen är tillverkat i hållbart anskaffad, certifierad och återvunnen fiber. 

5 Baserat på alla HP All-in-One-produkter tillverkade efter november 2022. Mest hållbart definierat som att uppnå högsta EPEAT Gold-registrering genom att uppfylla alla obligatoriska kriterier enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT. Status varierar beroende på land. Besök www.epeat.net för mer information. De flesta kombinerade hållbarhetsfunktionerna i en allt-i-ett-produkt inkluderar mer än 40 % återvunnen plast och ca 10 % återvunnen metall. Typer av hållbara material: aluminium, konsumentanvänd plast, havsbunden plast, återvunnen polyester, kaffesump. 

6 HP intern analys baserad på alla datorer på marknaden per november 2022.