HP strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi har ett vetenskapligt baserat förhållningssätt för att utvärdera den potentiella inverkan på människors hälsa och miljön som de ämnen som används vid tillverkning av HP-produkter har. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta material.


HP:s policy om material- och kemikaliehantering förklarar hur vi omnämner material och kemikalier för användning i produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller alla HP-anställda och -verksamheter världen över och sträcker sig även till att inkludera våra leverantörer.


Vår strategi inkluderar: 

  • Proaktivt identifiera och utvärdera material som används i våra produkter och genom hela vår leveranskedja – Vi publicerar information om materialinnehåll i typiska personliga HP-system och -skrivare. och fortsätter att utöka vårt fullständiga program för tillkännagivande av material, vilket kräver att leverantörer rapporterar en ingredienslista och mängden av varje material som används.
  • Prioritera material för utbyte – Vi gör detta genom att utvärdera publicerade listor över potentiellt skadliga ämnen, kundernas preferenser, nya eller kommande lagkrav och sund vetenskaplig analys som avslöjar en potentiell inverkan på människors hälsa eller miljön.
  • Ersätta potentiellt skadliga ämnen mot miljövänliga alternativ – När vi utforskar alternativ till material som för tillfället används följer vi en säkerhetsmetod och använder National Academies of Sciences publikation A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives och inkorporerar GreenScreen® for Safer Chemicals-metodik.

HP bidrar med standarder, lagstiftning och förbättrade förhållningssätt gällande material som används i IT-branschen. Som deltagande medlem i Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN). HP bidrar till att driva framsteg i branschen.


Vi innoverar ständigt för att minska användningen av potentiellt skadliga material. Höjdpunkter 2020 inkluderade: 

  • 77 % av produktserierna för personliga system har låg halogenhalt.
  • 49 % av EPEAT-registrerade personliga systemprodukter innehåller GreenScreen Benchmark 2 eller 3 mjukgörare och flamskyddsmedel.
  • I december lanserade vi fem Elite-skärmar utan videokablarna och med en PVC-fri strömkabel som använder GreenScreen Benchmark 2 eller 3 flamskyddsmedel.
  • Under kalenderåret 2020 levererades cirka 81 % av bläckstråleskrivarna utan USB-sladdar, vilket minskade den totala materialvikten och PVC-användningen.
  • Alla HP-arbetsstationsdatorer, skärmar och tillbehör bytte från lösningsmedelsbaserade till vattenbaserade färger senast i december 2020, och vi arbetar för att överföra de återstående produkterna för personliga system 2021.

För mer information om våra framsteg mot säkrare alternativ, se vår Grön kemitidslinje.


För en kopia av HP:s policy om material- och kemikaliehantering hänvisar vi till https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05354207.pdf


För mer information hänvisar vi till avsnittet Produkter och lösningar i vår rapport om hållbar inverkan: www.hp.com/go/report.