HP strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi tar ett vetenskapligt baserat tillvägagångssätt för att utvärdera den potentiella inverkan ämnen som används vid tillverkning av HP-produkter har på människors hälsa och miljön. 


HPs hanteringspolicy för material och kemikalier styr hur vi specificerar material och kemikalier för användning i produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller för alla HP-anställda och företag över hela världen och omfattar våra leverantörer. 


Vår åtagande inkluderar: 

  • Att identifiera och utvärdera material som används i våra produkter och genom hela vår leverantörskedja och offentligt informera om materialinnehållet i typiska personliga system och skrivare från HP.
  •  Att prioritera material för begränsning genom att utvärdera publicerade listor över ämnen som bekymrar, kundpreferenser, nya eller kommande lagkrav och sund vetenskaplig analys som avslöjar en potentiell inverkan på människors hälsa eller miljön
  • Att arbeta med och vägleda våra leverantörer gällande att ersätta ämnen som är bekymrade med miljövänliga alternativ. Från och med 2018 består 98,5 % av den totala massan av HP-produkter av kemikalier och material som anses vara säkrare alternativ1


När vi undersöker säkrare alternativ till material som för närvarande används följer vi en försiktighetsprincip. Vi följer publikationen från National Academies of Science "Ett ramverk för att vägleda urval av kemiska alternativ" och integrerar metoden GreenScreen® for Safer Chemicals. 


Se vår tidslinje för miljövänlig kemi för mer information om våra framsteg mot säkrare alternativ.


Se avsnittet Produkter och lösningar i vår rapport om hållbar inverkan, för mer information: www.hp.com/go/report.


1 Säkrare alternativ klassificeras som GreenScreen® benchmark 2 eller bättre. Den här datapunkten beräknas baserat på den totala massan av godartade och säkrare alternativ dividerat med den totala massan av levererade produkter. Produkter för kommersiella och industriella grafiska utskriftslösningar så väl som tillbehör och förpackningar för alla HP-produkter ingår inte i denna summa.