HP:s allmänna förpackningsspecifikation för miljön förbjuder användning av PFAS-ämnen i förpackningar eller förpackningskomponenter. 

För mer information, se HP:s allmänna specifikationer för miljö-, ämnes- och materialkrav på http://www.hp.com/go/sustainability_gse.