Ja. Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på tre områden, med målet att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. 

  • Eliminera onödigt förpackningsmaterial, utrymme och svåråtervunnet material, såsom plastskum. 
  • Innovera förpackningsmodeller för att använda material med lägre miljöpåverkan, såsom hållbart fiber och återvunnen plast/plast som riskerar att hamna i haven. 
  • Förbättra materialens omlopp genom att använda återvunnet material och välja material med högre återvinningsgrad globalt sett. 


Under första halvan av 2020 satte vi upp målet att eliminera 75 % av engångsplast i förpackningar innan 2025, jämfört med 2018. Vi gör även framsteg mot vårt mål att producera 100 % pappersbaserad förpackning från certifierade och återvunna källor innan 2020.


2016 satte vi målet att eliminera avskogning från vår leveranskedja för pappersbaserade förpackningar. Sedan 2016 har vi uppfyllt vårt mål gällande noll avskogning för HP-märkt papper (vilket representerade 58 % av HP-fibertontal 2019), då det kommer direkt från certifierade och återvunna källor.12019 var mängden Forest Stewardship Council® (FSC®)-certifierat fiber i HP-märkt papper fortfarande över 55 %, enligt vikt.


Pappersbaserad produktförpackning representerade återstående 42 % av HP-fibertontal. Från april 2020 uppfyller all förpackning från våra förpackningsleverantörer i första led vårt krav på noll avskogning och vi fortsätter att jobba med övriga led av förpackningsleverantörer för att nå detta krav innan slutet av 2020. 


HP:s policy om hållbart papper och trä2 var den första skogsbrukspolicyn som publicerades av ett IT-företag. Vi kräver att våra leverantörer och licenstagare följer denna policy för papper, förpackningar och trä som de förser HP med och som inkorporeras i HP-produkter.


Dessutom måste leverantörer följa standarderna för tillverkningsprocessen som anges i HP:s Allmänna specifikation för miljön. Denna specifikation kräver att leverantörer begränsar ifrågasatta ämnen i våra förpackningar och att 100 % av materialen som används i HP:s förpackningar är återvinningsbara3, förutom i fall som specifikt godkänts av HP. För att läsa mer om HP:s program Allmänna specifikationer för miljön hänvisar vi tillhttp://www.hp.com/go/sustainability_gse


För en kopia av HP:s policy om hållbart papper och trä hänvisar vi till http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html


Mer information finns i HP:s rapport om hållbar inverkan på www.hp.com/go/report.


1 Mindre än 2 % av papper per ton är inte märkt som certifierat, men är gjort av certifierat fiber. Återvunnet fiber för pappersprodukter ingår i det FSC-certifierade värdet.

2 Tidigare kallat HP:s Policy om miljömässigt föredraget papper.

3 Såsom definierat av Federal Trade Commission (FTC)