Allmänt

Har HP fastställt miljömässiga riktlinjer för produktförpackningar?
Vår strategi för hållbara förpackningar har tre fokusområden och siktar på att förbättra kundupplevelsen och samtidigt driva utvecklingen mot en cirkulär ...
Finns polymer innehållande halogen eller några avsiktligt tillsatta giftiga ämnen i era förpackningar?
Nej. HP:s allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE) innefattar HP:s globala miljökrav för allt förpackningsmaterial som a...
Erbjuder HP bulkförpackningar för flera enheter vid större beställningar?
För vissa stationära datorer och notebooks erbjuder HP miljövänliga förpackningar som rymmer flera enheter i en enda, förminskad förpackningslösning. Dessa...