Allmänt

Har HP fastställt miljöriktlinjer för produktförpackningar?
Ja. Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på tre områden, med målet att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvecklingen mot en cirkulär...
Innehåller era förpackningar polymerer som innehåller halogener eller några avsiktligt tillsatta giftiga ämnen?
Nej. HP:s allmänna miljöspecifikation (GSE) inkluderar HPs globala miljökrav för alla förpackningar som används för att sälja eller leverera produkter som ä...