Vår strategi för hållbara förpackningar har tre fokusområden och siktar på att förbättra kundupplevelsen och samtidigt driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidavtryck: 

  • eliminera onödigt förpackningsmaterial, utrymme och svåråtervunnet material, såsom plastskum 
  • innovera förpackningsdesignen för att använda material med mindre miljöpåverkan, såsom hållbara fibrer och återvunnen plast 
  • prioritera material med högt återvunnet innehåll och material som lätt kan återvinnas och cirkulera genom ekonomin. 

Under 2019 introducerade vi målet att eliminera 75 % av våra plastförpackningar för engångsbruk till 2025, jämfört med 2018.1 Dessa insatser bidrar till att främja den cirkulära ekonomin. Vi fortsätter att införa fiberbaserade förpackningskuddar som tillverkas i återvunnet material som lätt kan återvinnas igen. År 2022 nådde vi en 55 % minskning av engångsplastförpackningar, från ett genomsnitt på 221 gram plast/enhet 2018 till 99 gram/enhet 2022. 

Sedan 2016 har HP-märkt skrivarpapper anskaffats från återvunna eller certifierade källor, och sedan 2020 gäller detta även för pappersbaserade förpackningar för skrivare och tillbehör för hem och kontor, datorer och bildskärmar.2 Under 2021 fortsatte mängden Forest Stewardship Council® (FSC®)-certifierade fibrer i HP-märkt skrivarpapper att överstiga 55 % viktprocent. 

HP:s partnerskap för hållbart skogsbruk, som lanserades 2019, driver på utvecklingen mot våra mål för 2030 för att motverka skogsskövlingen för icke-HP-papper i våra skrivarprodukter och utskriftstjänster. Detta åtagande bygger på vår ambition att HP:s globala konsumentutskrifter ska komma från hållbart skogsbruk till 2025.3 Detta ingår i vår plan att skala upp våra investeringar i återställning och skydd av skogar och andra initiativ inom HP Sustainable Forests Collaborative. 

HP:s policy om hållbart papper och trä var den första skogsbrukspolicyn som publicerades av ett IT-företag. Vi kräver att våra leverantörer och licenstagare följer denna policy för papper, förpackningar och trä som de förser HP med och som inkorporeras i HP-produkter. 

Dessutom måste leverantörer följa standarderna för tillverkningsprocessen som anges i HP:s allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE). Denna specifikation kräver att leverantörer begränsar ifrågasatta ämnen i våra förpackningar och att 100 % av materialen som används i HP:s förpackningar är återvinningsbara, förutom i fall som specifikt godkänts av HP.  

För en kopia av HP:s policy om hållbart papper och trä hänvisar vi till https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c05352448%20.pdf. 

För att läsa mer om HP:s program Allmänna specifikationer för miljön hänvisar vi till http://www.hp.com/go/sustainability_gse 

Mer information finns i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som du hittar på www.hp.com/go/report. 

1 Beräknad som minskad procentenhet av primär plastförpackning (i vikt) per enhet som levererats. Utesluter förpackningskomponenter i andra och tredje hand. Inkluderar förpackningar för HP:s privata system och skrivarhårdvara. Inkluderar inte förpackningar för följande: Graphics Solutions-hårdvara, förutom PageWide XL och DesignJet-skrivare; 3D-hårdvara för utskrift; utskriftsmaterial renoverade produkter; och tillbehör såsom alternativ från tredjeparter, drop-in-box och eftermarknadsalternativ. 

2 Allt HP-märkt skrivarpapper kommer från certifierade källor, och pappersbaserade förpackningar för datorer, bildskärmar, utskriftsprodukter och förbrukningsmaterial för hem och kontor rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade med en volym på minst 97 % som verifierats av HP. Förpackningen är lådan som produkten levereras i och allt pappersbaserat material inuti lådan. Förpackningar för kommersiella-, industriella- och 3D-produkter, skannrar, tillbehör till personliga datorsystem och reservdelar ingår inte. 

3 HP Forest Positive Framework sträcker sig utöver befintliga HP-program för hållbara fiberinköp. Det inkluderar icke-statliga partnerskap som syftar till att skydda skogar, förbättra ansvarsfull skogsförvaltning och bidra till att utveckla vetenskapliga mål för skogar. Vår vision är att utskrifter med HP-skrivare ska motverka skogsskövling oavsett vilket pappersmärke kunder använder. Detta gäller för hela den installerade basen av HP-skrivare.