Ja. Onze strategie voor duurzame verpakkingen is gericht op drie punten, met als doel de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een circulaire en CO2-arme economie: 

  • Overbodig verpakkingsmateriaal, onnodige ruimte en moeilijk te recyclen materialen zoals kunststofschuim elimineren. 
  • Innovatieve verpakkingsontwerpen voor gebruik van materialen die minder impact hebben op het milieu, zoals duurzame vezels, gerecycled plastic en plastic dat in zee dreigt te belanden. 
  • Circulatie van materialen verbeteren door gerecyclede materialen en materialen met wereldwijd hogere recyclingpercentages te gebruiken. 

In de eerste helft van 2020 hebben we het doel gesteld om plastic wegpwerpverpakkingen voor 2025 met 75% terug te brengen ten opzichte van 2018. We boeken vooruitgang wat betreft ons doel om papieren productverpakkingen voor 2020 voor 100% van gecertificeerde en gerecyclede grondstoffen te maken.

In 2016 hebben we ons ten doel gesteld ontbossing door ons papier en ons papieren verpakkingsmateriaal te stoppen. Sinds 2016 hebben we ons doel om de ontbossing in verband met HP-papier (dat in 2019 58% van de vezeltonnage van HP uitmaakte) naar nul te brengen weten te behalen. Papier wordt nu volledig van gecertificeerde en gerecyclede grondstoffen gemaakt1. In 2019 bedroeg de hoeveelheid FSC®-gecertificeerde vezels (Forest Stewardship Council®) in HP-papier wederom meer dan 55% (gewichtspercentage).

Papieren productverpakkingen waren goed voor de resterende 42% van HP's fiber tonnage. Met ingang van april 2020 voldoen alle verpakkingen van onze tier 1-verpakkingsleveranciers aan onze vereiste van nul ontbossing. We spannen ons ook in om ervoor te zorgen dat verpakkingsleveranciers verder in de keten eind 2020 aan deze vereiste voldoen. 

HP's beleid voor duurzaam papier en hout2 was het eerste bosbouwbeleid dat door een IT-bedrijf is gepubliceerd. Wij eisen van onze leveranciers en licentiehouders dat zij dit beleid volgen voor het papier, de verpakkingen en het hout dat zij leveren voor verwerking in HP-producten.

Bovendien moeten leveranciers de productienormen volgen die in de algemene milieuspecificaties (GSE, General Specification for the Environment) van HP zijn beschreven. Deze schrijven voor dat leveranciers gevaarlijke stoffen in onze verpakkingen moeten beperken en dat 100% van de materialen die in HP-verpakkingen worden gebruikt, recyclebaar moeten zijn3, behalve wanneer deze specifiek zijn goedgekeurd door HP. Meer informatie over de algemene milieuspecificaties van HP vindt u op http://www.hp.com/go/sustainability_gse

Ga voor een exemplaar van het HP-beleid voor duurzaam papier en hout naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html

Meer informatie vindt u in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.

1 Minder dan 2% van al het papier (in ton) heeft geen certificeringsetiket, maar is wel gemaakt van gecertificeerde vezels. Gerecyclede vezels voor papierproducten zijn inbegrepen in de FSC-certificering.

2 Voorheen het HP Environmentally Preferable Paper Policy.

3 Zoals gedefinieerd door de Federal Trade Commission (FTC).