Duurzame impact staat aan de basis van HP's bedrijfsstrategie. We willen het duurzaamste en rechtvaardigste technologiebedrijf ter wereld zijn. 


Met innovatieve producten en diensten bieden we onze klanten een steeds circulairdere ervaring. Het is onze visie om een volledig circulair bedrijf te worden met servicemodellen en circulaire ontwerpen in onze producten, die elk onderdeel van ons bedrijf zullen beïnvloeden. Om de milieueffecten tot een minimum te beperken, werken we aan productcirculariteit, voortdurende verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzamere materialen. Daarnaast investeren we aanzienlijk in bossen. We verlengen de levensduur van producten door middel van ontwerp, onderhoud, upgrades, reparatie en innovatieve, op service gebaseerde bedrijfsmodellen. Wanneer producten het einde van de levensduur hebben bereikt, streven wij ernaar ze te hergebruiken of terug te winnen. Aan al deze inspanningen ligt ons streven naar 100% hernieuwbare energie en een afvalvrije productie ten grondslag. 


We passen strenge, circulaire ontwerpprincipes toe om met ons assortiment van personal systems, printoplossingen voor thuis en op kantoor, grootformaatprinters, industriële printers en producten en oplossingen voor 3D-printen bij te dragen aan de overgang naar een circulaire en CO2-vrije economie. Verregaande doelen met betrekking tot productcirculariteit, het tegengaan van ontbossing en het terugdringen van broeikasgasemissies (BKG's) liggen aan deze inspanningen ten grondslag. 


Vier belangrijke strategieën geven richting aan onze inspanningen om bedrijfsmodellen te transformeren en bedrijfsgroei los te koppelen van het grondstofverbruik. Door ons op deze gebieden te concentreren, zal onze milieuvoetafdruk blijven afnemen, krijgen onze klanten ondersteuning om hun eigen duurzaamheidsdoelen te halen en realiseren we een duurzame impact op de lange termijn. 


  • Productcirculariteit: producten en materialen langer in gebruik houden, afval in de ontwerpfase uitsluiten, reparatie, hergebruik en recycling uitbreiden, verlenging van de levensduur en implementatie van circulaire bedrijfsmodellen. 

  • Energie-efficiëntie: de energie-efficiëntie van producten verbeteren om het energieverbruik van klanten terug te brengen en de CO2- en watervoetafdruk door productgebruik te verminderen. 

  • Duurzame materialen: de materiaalefficiëntie verbeteren, verantwoord gebruik van chemische stoffen, meer gerecycled materiaal en hernieuwbare materialen gebruiken, en oceaanplastic aanpakken. 

  • Forest Positive: Papier en verpakkingen op een verantwoorde manier verkrijgen, bossen herstellen, beschermen en verantwoord beheren, en actie door de industrie stimuleren. 


We zullen we onze hele productportfolio blijven innoveren en met leveranciers en distributiepartners blijven samenwerken om de circulariteit te vergroten. 


De HP-handleiding voor circulariteitsboekhouding vindt u op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c08138412. 


Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over producten en oplossingen in HP's duurzaamheidsrapport van 2021: www.hp.com/go/report.