Ja. HP har stött ECO-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen IT ECO-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som gjorde IT ECO-deklarationer till en internationell standard 2006 och ledde projektet för att bredda standarden till att inkludera utskriftsmaterial.


Under 2018 tillhandahöll HP miljödeklarationer för produktgrupper som motsvarade 93 % av intäkterna.

Välj rätt produktkategori från rullgardinsmenyn på följande webbplats för att erhålla IT ECO-deklarationer för HP-skrivartillbehör http://www.hp.com/go/ted.