Ja. HP steunt de IT ECO Declaration al sinds deze in 1996 in het leven is geroepen. HP heeft duizenden IT ECO Declarations voor producten uitgegeven, plaatsgenomen in de ECMA-werkgroep die in 2006 een internationale norm van deze IT ECO Declarations heeft gemaakt, en sturing gegeven aan het project om de norm uit te breiden met printerbenodigdheden.

 

Selecteer het juiste producttype op http://www.hp.com/go/ted om IT ECO Declarations voor HP-printerbenodigdheden te downloaden.