HP stödjer miljödeklarationen, som lanserades 1996, och som 2006 blev en internationell ECMA-370-standard. 2006 ledde HP projektet för att vidga omfattningen för att inkludera även förbrukningsartiklar för utskrifter. Utvalda kriterier som finns i följande miljömärken har inkluderats i miljödeklarationen: 

  • EU-blomman 
  • Blå Ängeln 
  • Svanen 
  • TCO 

Ytterligare kriterier som inte täcks av de ovan angivna miljömärkena, särskilt relaterade till undvikandet av vissa kemiska ämnen, har också tagits med. 

För att skaffa IT ECO-deklarationer för HP förbrukningsartiklar för utskrifter väljer du önskad produkttyp på http://www.hp.com/go/ted.