Ja. HP har stött IT ECO-deklarationen sedan den lanserades år 1996. HP har utfärdat tusentals IT ECO-deklarationer, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som år 2006 gjorde IT ECO-deklarationer till en internationell standard och lett projektet som hade till syfte att utvidga standarden till att omfatta förbrukningsartiklar för utskrifter.

 

För att skaffa IT ECO-deklarationer för HP förbrukningsartiklar för utskrifter väljer du önskad produkttyp på http://www.hp.com/go/ted.