Eco-deklarationer

Jag skulle vilja ha siffror om era produkters miljöprofil
Vi delar en stor mängd säkerhets- och miljöinformation om våra produkter online, och bidrar till utvecklingen av nya standarder. År 2022 tillhandahöll HP ...
Finns det IT ECO-deklarationer för HP:s förbrukningsartiklar för utskrifter?
HP stödjer miljödeklarationen, som lanserades 1996, och som 2006 blev en internationell ECMA-370-standard. 2006 ledde HP projektet för att vidga omfattning...