Eco-deklarationer

Ange en miljöprofil för de erbjudna produkterna.
Vi delar omfattande produktsäkerhets- och miljöinformation online och bidrar till utvecklingen av nya standarder. Under 2020 tillhandahöll HP IT Eco-deklara...
Tis, 12 Okt, 2021 at 12:05 E.M.
Finns IT ECO-deklarationer tillgängliga för HPs skrivartillbehör?
Ja. HP har stött ECO-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen IT ECO-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som...
Tis, 4 feb., 2020 at 5:41 E.M.