Eco-deklarationer

Ange en miljöprofil för de erbjudna produkterna.
Vi delar en stor mängd säkerhets- och miljöinformation om våra produkter online, och bidrar till utvecklingen av nya standarder. Under 2021 tillhandahöll HP...
Finns det IT ECO-deklarationer för HP:s förbrukningsartiklar för utskrifter?
Ja. HP har stött IT ECO-deklarationen sedan den lanserades år 1996. HP har utfärdat tusentals IT ECO-deklarationer, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som år 200...