Eco-deklarationer

Ange en miljöprofil för de erbjudna produkterna.
HP har stött Eko-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen Eco-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som gjorde...
Tis, 4 feb., 2020 at 5:36 PM
Finns IT ECO-deklarationer tillgängliga för HPs skrivartillbehör?
Ja. HP har stött ECO-deklarationen sedan lanseringen 1996. HP har utfärdat flera tusen IT ECO-deklarationer för produkter, deltagit i ECMA-arbetsgruppen som...
Tis, 4 feb., 2020 at 5:41 PM