Ja. Onze strategie voor duurzame verpakkingen is gericht op eliminatie, innovatie en circulatie, met als doel de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een circulaire en CO2-arme economie. 

Deze beginselen worden onderbouwd door de algemene milieuspecificaties van HP. Deze schrijven voor dat leveranciers gevaarlijke stoffen in onze verpakkingen moeten beperken en dat 100% van de materialen die in HP-verpakkingen worden gebruikt, recyclebaar moeten zijn1, behalve wanneer deze specifiek zijn goedgekeurd door HP. Daarnaast verlangen we ook dat alle HP-verpakkingen scheidbaar zijn. Om de recyclebaarheid van verpakkingen mogelijk te maken hanteren we de volgende criteria:

  • Verpakkingsonderdelen met een gewicht van meer dan 25 g moeten na verwijdering van het product zonder gereedschap kunnen worden gescheiden van andere verpakkingsonderdelen van ongelijksoortige materialen. Een voorbeeld van een methode die niet acceptabel is, is het gebruik van permanente lijm of kleefstoffen om schuimkussens op golfkarton te bevestigen. 
  • Kunststoffen moeten van elkaar kunnen worden gescheiden op basis van hun recyclingcode. Uitzonderingen zijn onder meer:
    • Plastic zakken (of wikkels) met papieren etiketten die aan een van de volgende criteria voldoen:

a. Het gecombineerde gewicht van een zak (of wikkel) en etiket is <25 g.

b. De oppervlakte van het etiket is <50 cm2.

  • Pallets of palletconstructies
  • Tape, lijm of nietjes die worden gebruikt om een verpakking te maken of te sluiten.

Wij eisen eveneens van onze leveranciers en licentiehouders dat zij het HP-beleid voor duurzaam papier en hout volgen voor het papier, de verpakkingen en het hout dat zij leveren voor verwerking in HP-producten.

Tot slot bieden we diensten voor de terugname van verpakkingen aan en werken we de handleiding Recycle your HP packaging regelmatig bij om te voorkomen dat verpakkingsmateriaal op de vuilnisbelt terechtkomt.

Ga voor een exemplaar van het HP-beleid voor duurzaam papier en hout naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html

Meer informatie over de algemene milieuspecificaties van HP vindt u op http://www.hp.com/go/sustainability_gse.

1 Zoals gedefinieerd door de Federal Trade Commission (FTC).