Onze strategie voor duurzame verpakkingen is gericht op eliminatie, innovatie en circulatie, met als doel de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een circulaire en CO2-arme economie. 

Deze beginselen worden onderbouwd door de algemene milieuspecificaties van HP. Deze schrijven voor dat leveranciers gevaarlijke stoffen in onze verpakkingen moeten beperken en dat 100% van de materialen die in HP-verpakkingen worden gebruikt recyclebaar moeten zijn1, behalve wanneer deze zijn goedgekeurd door HP. Daarnaast verlangen we ook dat alle HP-verpakkingen scheidbaar zijn. Om de recyclebaarheid van verpakkingen mogelijk te maken hanteren we de volgende criteria: 

  • Verpakkingsonderdelen met een gewicht van meer dan 25 g moeten na verwijdering van het product zonder gereedschap kunnen worden gescheiden van andere verpakkingsonderdelen van ongelijksoortige materialen.  
  • Het gebruik van meerlaagse folieverpakkingen2 is niet toegestaan in verpakkingen van HP-producten, tenzij de verpakking een integraal onderdeel is van de functionaliteit van het product en er niet onmiddellijk alternatieven verkrijgbaar zijn. 
  • Leveranciers moeten ernaar streven de hoeveelheid plastic verpakkingsonderdelen waar mogelijk te verminderen. HP heeft een sterke voorkeur voor alternatieven op vezelbasis vanwege het grotere gehalte aan gerecycled materiaal en de hogere recyclingpercentages wereldwijd. 
  • Kunststoffen moeten van elkaar kunnen worden gescheiden op basis van hun recyclingcode. Uitzonderingen zijn onder meer: 
  • - Plastic zakken (of wikkels) met papieren etiketten die aan een van de volgende criteria voldoen: 

a. Het gecombineerde gewicht van een zak (of wikkel) en etiket is <25 g. 

b. De oppervlakte van het etiket is <50 cm2. 

  • - Pallets of palletconstructies. 

  • - Tape, lijm of nietjes die worden gebruikt om een verpakking te maken of te sluiten. 

Wij eisen eveneens van onze leveranciers en licentiehouders dat zij het HP-beleid voor duurzaam papier en hout volgen voor het papier, de verpakkingen en het hout dat zij leveren voor verwerking in HP-producten. 


Om het probleem van verpakkingen aan het einde van de levensduur aan te pakken, bieden we diensten voor de terugname van verpakkingen aan en werken we de handleiding Recycle your HP packaging regelmatig bij om te voorkomen dat verpakkingsmateriaal op de vuilnisbelt terechtkomt. 


Meer informatie over de algemene milieuspecificaties van HP vindt u op http://www.hp.com/go/sustainability_gse. 


Ga voor een exemplaar van het HP-beleid voor duurzaam papier en hout naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html. 


1 Zoals gedefinieerd door de Federal Trade Commission (FTC). 


2 Een meerlaagse folieverpakking wordt gedefinieerd als materiaal dat wordt gebruikt voor verpakking en dat ten minste één laag plastic als hoofdbestanddeel heeft, in combinatie met één of meer lagen materiaal zoals papier, karton, andere plastic polymeren, gemetalliseerde lagen of aluminiumfolie, in de vorm van een laminaat of een gecoëxtrudeerde film.