Eco Declarations

Kunnen jullie een milieuprofiel geven voor de aangeboden producten?
We delen op internet uitgebreide informatie over de productveiligheid en de milieugevolgen en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe normen. In 2021 ga...
Zijn er IT ECO Declarations beschikbaar voor HP-printerbenodigdheden?
Ja. HP steunt de IT ECO Declaration al sinds deze in 1996 in het leven is geroepen. HP heeft duizenden IT ECO Declarations voor producten uitgegeven, plaat...