Eco Declarations

Kunnen jullie een milieuprofiel geven voor de aangeboden producten?
HP steunt de IT ECO Declaration al sinds deze in 1996 in het leven is geroepen. HP heeft duizenden IT ECO Declarations voor producten uitgegeven, plaatsgeno...
Zijn er IT ECO Declarations beschikbaar voor HP-printerbenodigdheden?
Ja. HP steunt de IT ECO Declaration al sinds deze in 1996 in het leven is geroepen. HP heeft duizenden IT ECO Declarations voor producten uitgegeven, plaats...