För vissa stationära datorer och notebooks erbjuder HP miljövänliga förpackningar som rymmer flera enheter i en enda, förminskad förpackningslösning. Dessa förpackningslösningar för flera enheter resulterar oftast i att en mindre mängd förpackningsmaterial används totalt sett och att fraktens vikt minskar samtidigt som densiteten ökar. Sammantaget leder detta till betydligt mindre koldioxidutsläpp under transporterna. 

HP:s stationära datorer, allt-i-ett-datorer, tunna klienter och arbetsstationer för företagsanvändning kan för närvarande beställas i bulkförpackning med två eller tio enheter per förpackning. 

Genom att leverera över 56 000 notebooks, över 184 000 stationära datorer och omkring 1 300 arbetsstationer i bulk (genom att skicka flera produkter i samma förpackning) minskade HP förpackningsmaterialet med 815 ton under 2021, samtidigt som även växthusgasutsläppen som förknippas med förpackningar och transporter minskades.