Nej. HP:s allmänna miljöspecifikation (General Specification for the Environment, GSE) innefattar HP:s globala miljökrav för allt förpackningsmaterial som används till försäljning eller leverans av produkter som ägs av HP eller har HP:s varumärke.

 

Mer information finns i avsnittet om förpackningskrav i HP:s GSE: (www.hp.com/go/sustainability_gse).