Förpackning

Erbjuder HP återtagning av förpackningar?
Ja. För att hantera förpackningar vid slutet av deras användningstid erbjuder vi återtagningstjänster och uppdaterar regelbundet guiden Återvinn din HP-förp...
Kan era förpackningsmaterial separeras och återvinnas?
Vår strategi för hållbara förpackningar fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvec...