Förpackning

Erbjuder HP återtagning av förpackningar?
Vi arbetar för att ersätta material som är svåra att återvinna med substitut som är lättare att återvinna. Samtidigt som allt HP-förpackningsmaterial kan åt...
Är era förpackningsmaterial separerbara och återvinningsbara?
Ja. Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utveckl...