Förpackning

Erbjuder HP återtagning av förpackningar?
För att ta itu med förpackningar vid slutet av dess livslängd, erbjuder vi tillbakatagningstjänster och uppdaterar regelbundet Återvinn din HP-förpacknings...
Kan era förpackningsmaterial separeras och återvinnas?
Vår strategi för hållbara förpackningar fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utv...