Ja. För att hantera förpackningar vid slutet av deras användningstid erbjuder vi återtagningstjänster och uppdaterar regelbundet guiden Återvinn din HP-förpackning så att konsumenter inte behöver skicka förpackningsmaterial till deponier.

 

Vår strategi för hållbara förpackningar syftar till att eliminera onödigt förpackningsmaterial, utrymme och svåråtervinningsbara material såsom plastskum, samtidigt som vi prioriterar en stor mängd återvinningsbart innehåll och material som är lätta återvinna och lätt kan cirkulera genom ekonomin. Slutmålet är att förbättra kundupplevelsen och samtidigt öka framstegen mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidutsläpp.

 

För mer information och för att kontrollera tjänstetillgängligheten på din plats, besök www.hp.com/recycle.