Vi arbetar för att ersätta material som är svåra att återvinna med substitut som är lättare att återvinna. Samtidigt som allt HP-förpackningsmaterial kan återvinnas är detta endast möjligt när lämplig insamlings- och återvinningsinfrastruktur finns på plats. Därför tar vi hänsyn till enkel återvinningsbarhet vid vanlig sophämtning när vi väljer förpackningsmaterial.


Vi erbjuder upphämtningstjänster för förpackningar och uppdaterar regelbundet vår guide Återvinn din HP-förpackning för att hjälpa konsumenter att undvika deponering.


För mer information och för att kontrollera tillgängligheten där ni finns kan ni besöka www.hp.com/recycle.