För att ta itu med förpackningar vid slutet av dess livslängd, erbjuder vi tillbakatagningstjänster och uppdaterar regelbundet Återvinn din HP-förpackningsguide så att konsumenter inte behöver skicka förpackningsmaterial till deponier. 

Vår strategi för hållbara förpackningar syftar till att eliminera onödigt förpackningsmaterial, utrymme och svåråtervinningsbara material såsom plastskum, samtidigt som vi prioriterar en stor mängd återvinningsbart innehåll och material som är lätta återvinna och lätt kan cirkulera genom ekonomin. Slutmålet är att förbättra kundupplevelsen och samtidigt öka framstegen mot en cirkulär ekonomi med nettonoll koldioxidutsläpp. 

Guiden Återvinn din HP-förpackning finns på 

För mer information och för att kontrollera tillgängligheten på din plats, besök www.hp.com/recycle.