Batterier

Är HP-batterier och ackumulatorer fria från kadmium, bly och kvicksilver?
Dessa ämnen är begränsade enligt HP:s allmänna miljöspecifikation (GSE). HP kommunicerar materialbegränsningar till sina designteam och till sina tillve...