Batteries

Bevatten batterijen en accu's van HP cadmium, lood of kwik?
Het gebruik van deze stoffen is beperkt volgens de algemene milieuspecificaties (GSE) van HP. HP communiceert materiaalbeperkingen aan zijn ontwerpteams en...