Dessa ämnen är begränsade enligt HP:s allmänna miljöspecifikation (GSE).


HP kommunicerar materialbegränsningar till sina designteam och till sina tillverkningsleverantörer genom GSE som förbjuder eller begränsar användningen av vissa ämnen i HP-produkter och tillverkningsprocesser. GSE är integrerad i HP:s produktutvecklingsprocess och i leverantörskontrakt som en del av företagets standardavtal och villkor.


Se http://www.hp.com/go/sustainability_gse för mer information om HP:s allmänna miljöspecifikation. 


Se HPs efterlevnad av batteridirektivet för att få en kopia av HPs ställningstagande gällande batteridirektivet.