Ja. Även om våra anläggningar inte genererar några större mängder avfall har vi en global policy för att ”minska, återanvända och återvinna” som stöder vårt företagsomfattande skifte till en cirkulär ekonomi. HP genererade 13 900 ton icke-farligt avfall år 20211, samt 500 ton begagnad elektronisk utrustning som återtogs från HP:s verksamhet.

 

Vi genererade 7 060 ton farligt avfall under 2021, som huvudsakligen bestod av flytande bläck från våra anläggningar för bläckproduktion. Dessa tillverkningsanläggningar prioriterar avfallshanteringsalternativ med låg miljöpåverkan och använder bortskaffande bara som en sista utväg. Även om bläcktillverkning är en källa till farligt avfall kan HP:s bläckpatroner som används av kunder och på kontor återvinnas, och de betraktas som ofarliga på många av våra större marknader.

Se detaljerad information i avsnittet om våra verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report

 

1 Från och med 2019 direktspårar HP data om icke-farligt avfall från företagets globalt sett mest energiförbrukande anläggningar (12 900 ton under 2021), som står för 90 % av HP:s operativa avfall. Dessa anläggningar tillhandahåller ett representativt urval av de viktigaste typerna av faciliteter i vår portfölj från de regioner där vi är verksamma.