Avfall

Har er organisation granskat avfallet som ni genererar?
Ja. Även om våra anläggningar inte genererar några större mängder avfall har vi en global policy för att ”minska, återanvända och återvinna” som stöder vårt...