Ja. Hoewel onze faciliteiten over de hele wereld geen grote hoeveelheden afval produceren, hanteren we een mondiaal beleid van 'verminderen, hergebruiken en recyclen', dat onze bedrijfsbrede verschuiving naar een circulaire economie ondersteunt. HP heeft in 2019 32.000 ton ongevaarlijk afval geproduceerd. Daarnaast is 400 ton gebruikte elektronische apparatuur van HP-activiteiten teruggewonnen. Deze gegevens kunnen niet worden vergeleken met de gegevens die voor 2018 zijn gerapporteerd, aangezien ze op een bijgewerkte methode zijn gebaseerd1.

Ons wereldwijde percentage voor het niet-storten van afval bedraagt 91,8%. Afvalverwijdering gebruiken we uitsluitend als laatste redmiddel. Waar mogelijk hergebruiken we elektronische apparatuur of recyclen deze op verantwoorde wijze via dezelfde programma's die we klanten aanbieden.

Het gevaarlijkste afval dat wij produceren is vloeistof uit inktfabrieken. Deze productielocaties geven prioriteit aan afvalbeheeropties met weinig milieugevolgen en gebruiken verwijdering alleen als laatste redmiddel. Hoewel de inktproductie een bron van gevaarlijk afval is, kunnen HP-inktcartridges die door klanten en in onze kantoren worden gebruikt, worden gerecycled. Daardoor worden ze in veel van onze grote markten als ongevaarlijk beschouwd. In 2019 hebben we 4.650 ton gevaarlijk afval gegenereerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de afvalproductie tijdens de bedrijfsactiviteiten van HP het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.

1 Met ingang van 2019 registreert en rapporteert HP gegevens over ongevaarlijk afval voor de meest energieverslindende vestigingen van het bedrijf wereldwijd (25 in 2019) die minstens 70% van ons totale energieverbruik vertegenwoordigen en die onder het operationele toezicht van HP staan. Deze locaties vormen een representatieve steekproef van de belangrijkste soorten faciliteiten in onze portefeuille in de regio's waar we actief zijn.