Ja. Hoewel onze faciliteiten geen grote hoeveelheden afval produceren, hanteren we wereldwijd een beleid van 'verminderen, hergebruiken en recyclen', dat onze bedrijfsbrede verschuiving naar een circulaire economie ondersteunt. HP heeft in 20211 13.900 ton ongevaarlijk afval geproduceerd. Daarnaast is 500 ton gebruikte elektronische apparatuur van HP-activiteiten teruggewonnen. 


In 2021 hebben we 7.060 ton gevaarlijk afval gegenereerd. Het gevaarlijkste afval dat wij produceren is vloeistof uit inktfabrieken. Deze productielocaties geven prioriteit aan afvalbeheeropties met weinig milieugevolgen en gebruiken verwijdering alleen als laatste redmiddel. Hoewel de inktproductie een bron van gevaarlijk afval is, kunnen originele HP-inktcartridges die door klanten en in onze kantoren worden gebruikt, worden gerecycled. Daardoor worden ze in veel van onze grote markten als ongevaarlijk beschouwd. 


Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report. 


1 Met ingang van 2019 registreert HP gegevens over ongevaarlijk afval voor de meest energieverslindende vestigingen van het bedrijf wereldwijd (12.900 ton in 2021) die 90% van het totale bedrijfsafval vertegenwoordigen. Deze locaties vormen een representatieve steekproef van de belangrijkste soorten faciliteiten in onze portefeuille in de regio's waar we actief zijn.