Varje år gör vi riskbedömningar på alla våra kemikalieintensiva anläggningar och tillverkningsanläggningar. Under 2021 utförde vi revisioner på alla anläggningar där så var möjligt. I de fall pandemin gjorde personliga besök omöjliga utförde vi revisioner på distans eller senarelade dem till 2022. Ledningen granskar resultaten från alla revisioner. Alla eventuella avvikelser identifieras och åtgärdsplaner tas fram.

 

För ett exemplar av HP:s ISO14001-certifikat, se www.hp.com/go/sustainability_iso14001.

 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report.