Elk jaar voeren we risicobeoordelingen uit voor al onze chemisch-intensieve en productielocaties. In 2021 hebben wij waar mogelijk audits ter plaatse uitgevoerd. Wanneer persoonlijke bezoeken door de pandemie onmogelijk waren, hebben we audits op afstand uitgevoerd of uitgesteld tot 2022. Het management beoordeelt de uitkomsten van alle audits, eventuele tekortkomingen worden geïdentificeerd en er worden actieplannen ontwikkeld. 


Ga voor een exemplaar van HP's ISO 14001-certificaat naar www.hp.com/go/sustainability_iso14001. 

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report.