Met ons milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid (EHS) en EHS-beheersysteem (die in alle operationele vestigingen van HP zijn doorgevoerd) kunnen we onze impact op het milieu beheren, de veiligheid van werknemers verbeteren, de voorgang met betrekking tot onze doelen en de naleving van interne normen controleren en de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving documenteren. We onderzoeken alle beweringen dat onze faciliteiten niet aan de toepasselijke wetgeving voldoen en nemen indien nodig corrigerende maatregelen. 

Elk jaar voeren we een milieurisicobeoordeling uit op al onze chemisch-intensieve locaties met een hoog en gemiddeld risico (inclusief alle productielocaties), en op locaties met een laag risico wanneer dit wettelijk verplicht is. Op complexe locaties1 worden jaarlijks interne audits uitgevoerd en ten minste eens in de drie jaar op risicovolle locaties. In 2019 werden alle 9 productielocaties van HP gecontroleerd tijdens bezoeken ter plaatse door EHS-auditors van HP of door middel van interne audits. Het management beoordeelt de uitkomsten van alle audits, eventuele tekortkomingen worden geïdentificeerd en er worden actieplannen ontwikkeld.

Ga voor een exemplaar van HP's ISO 14001-certificaat naar www.hp.com/go/sustainability_iso14001.

1 Complexe locaties zijn onder meer locaties boven een bepaalde grootte met onderzoeks- en ontwikkelings-, productie- of productieactiviteiten, locaties met een chemisch laboratorium en locaties met een verhoogd risico als gevolg van regelgeving, zoals plaatsing in landen waar het management persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor letsel.