Revisioner

Hur verifieras/granskas/certifieras ert miljöledningssystem?
Varje år gör vi en miljöriskbedömning av alla våra kemikalieintensiva och tillverkningsanläggningar. Interna revisioner genomförs årligen på komplexa anlägg...