Revisioner

Hur verifieras/granskas/certifieras ert miljöledningssystem?
Vi utför fortlöpande interna granskningar av efterlevnad och prestandatest enligt branschens bästa praxis. Vi mäter regelbundet vår miljöprestanda och utma...