Revisioner

Hur verifieras/granskas/certifieras ert miljöledningssystem?
Varje år gör vi riskbedömningar på alla våra kemikalieintensiva anläggningar och tillverkningsanläggningar. Under 2021 utförde vi revisioner på alla anläggn...