Ja. Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på eliminering, innovation och cirkulation för att förbättra kundupplevelsen samtidigt som vi driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med lågt koldioxidavtryck. 


Dessa principer stöds av HP:s Allmänna specifikation för miljön, som kräver att leverantörer begränsar ifrågasatta ämnen i våra förpackningar och att 100 % av materialen som används i HP:s förpackningar är återvinningsbara1, förutom i fall som specifikt godkänts av HP. Vi kräver även att alla HP-förpackningar går att skilja, med hjälp av följande kriterier för att möjliggöra återvinningsbarheten av förpackningen:

  • Förpackningskomponenter som väger mer än 25 g ska skiljas från andra förpackningskomponenter som är gjorda av annat material, utan hjälp av verktyg efter att produkten har avlägsnats. Ett exempel på en metod som inte är godtagbar inkluderar användningen av permanent klister eller lim för att fästa skumkuddar på wellpapp. 
  • Plast ska skiljas från andra baserat på resinidentifieringskoden de märkts med. Undantag inkluderar:
    • Plastpåsar (eller omslag) som fästs med pappersetiketter som uppfyller följande kriterier:

a. Kombinerad vikt av enskild påse (eller omslag) och etikett är < 25 g

b. Etikettens yta är < 50 cm2

  • Pallar eller pallmonteringar
  • Tejp, lim eller häftklamrar som används för att bygga eller stänga igen en container


Dessutom kräver vi att våra leverantörer och licenstagare följer HP:s hållbarhetspolicy för papper och trä för pappret, förpackningarna och träet som de förser HP med och som inkorporeras i HP-produkter.

Dessutom erbjuder vi återlämningstjänster för förpackningar och uppdaterar regelbundet  guiden Återvinn dina HP-förpackningar för att hjälpa kunder att undvika avfall.


För en kopia av HP:s policy om hållbart papper och trä hänvisar vi till http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html


För att läsa mer om HP:s program Allmänna specifikationer för miljön hänvisar vi tillhttp://www.hp.com/go/sustainability_gse.


1 Såsom definierat av Federal Trade Commission (FTC)