Alla datorer och bildskärmar från HP levereras med aktiverade energisparfunktioner. 

Strömhanteringsfunktioner kan spara energi genom att automatiskt försätta datorn eller bildskärmen i ett standby-läge med låg energiförbrukning efter en viss inaktivitetsperiod. 

Många kunder inaktiverar dessa funktioner därför att de missförstår deras effekt. Resultatet blir att de använder mer ström än vad som är nödvändigt. Via branschorganisationer stöder HP insatser för att utbilda kunder om strömhanteringsfunktioner.