Ja. Bij verzending zijn de energiebesparende instellingen van alle pc's en monitoren van HP ingeschakeld. 

Met energiebeheerfuncties kan energie worden bespaard, doordat de pc of monitor na een vooraf ingestelde periode van inactiviteit automatisch in een stand-bystand met laag stroomverbruik wordt gezet. 


Veel klanten schakelen deze functies uit, omdat ze het effect ervan verkeerd begrijpen. Daardoor verbruiken ze meer energie dan nodig is. HP ondersteunt initiatieven om klanten via brancheorganisaties voor te lichten over de energiebeheerfuncties.