Vetenskapen ger klara besked, och vi måste agera nu. Förenta nationernas klimatpanels rapport ”Klimat i förändring 2021: Den naturvetenskapliga grunden” visar att dramatiska framsteg är absolut nödvändiga under detta årtionde. Som FN:s generalsekreterare António Guterres observerade är rapporten en ”code red for humanity” (en varningssignal för mänskligheten).

 

I april 2021 presenterade vi vår ambitiösa klimatagenda och satte upp nya mål i vår värdekedja för att bekämpa klimatförändringen, med fokus på utsläpp av växthusgaser, cirkuläritet och skogar. Vi har satt upp vetenskapligt baserade mål för att öka framstegen i hela vår verksamhet i enlighet med de utsläppsnivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. HP:s fem strategiska klimatåtgärder – ”print and compute as a service”, hållbara material, utfasning av fossila bränslen i försörjningskedjan, energieffektivitet och skogsinvesteringar – är avsedda att separera tillväxt från utsläpp av växthusgaser och resursförbrukning, främja innovationer och omvandla våra design- och affärsmodeller.

 

Genom att övergå till cirkulära designprinciper arbetar vi för att öka värdet för våra kunder, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan i hela försörjningskedjan.

 

För att fasa ut fossila bränslen i vår försörjningskedja fortsätter vi att öka vår samverkan med HP:s leverantörer. Vi tillhandahåller support som hjälper dem att sätta upp och uppnå egna mål, däribland vetenskapligt baserade mål.

Sedan 2016 kommer HP-märkt skrivarpapper från återvunna eller certifierade källor, och sedan 2020 gäller detta även för pappersbaserade förpackningar för skrivare, förbrukningsartiklar, datorer och bildskärmar för hem och kontor.1 Via HP Sustainable Forests Collaborative arbetar vi nu vidare utanför vår egen värdekedja för att motverka skogsskövling för fibrer till icke-HP-papper som används i HP:s produkter och tjänster för utskrifter.

För att främja en genomgripande förändring arbetar vi för att avancera policyer som stöder gemensamma framsteg. För att utvidga vårt inflytande samarbetar vi med ledande företag när det gäller utsläppsminskande åtgärder, policyengagemang och målsättningar, däribland Clean Energy Buyers Association, RE100, Ceres, CDP Supply Chain och WWF:s Climate Business Network.

 

https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887 kan du läsa om HP:s policy för klimatåtgärder.

 

För mer information hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report.

 

1 Allt HP-märkt skrivarpapper kommer från certifierade källor; pappersbaserade förpackningar för datorer, bildskärmar, utskriftsprodukter och förbrukningsmaterial för hem och kontor rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade med en volym på minst 97 % som verifierats av HP. Förpackningen är lådan som produkten levereras i, och allt pappersbaserat material inuti lådan. Förpackningar för kommersiella-, industriella- och 3D-produkter, skannrar, tillbehör till personliga system och reservdelar ingår inte.