Vetenskapen är tydlig och tiden att agera inne – 2020 sätter nya rekord för klimatkatastrofer, inklusive skogsbränder, monsuner och orkaner. Klimatförändringarna kommer att påverka alla företag och områden, och låginkomstsamhällen och färgade människor påverkas oproportionerligt. Vi måste förändra sättet hur vi tillverkar, levererar och använder produkter för att skydda naturen och samhällen från vår klimatkris.


I april 2021 satte vi upp nya mål som beskriver våra breda planer för att bekämpa klimatförändringar, med fokus på koldioxidutsläpp, cirkularitet och skogar. Vår klimatåtgärdsstrategi är nu en av de mest omfattande i vår bransch. Vi arbetar med att minska vårt koldioxidavtryck i vår värdekedja genom ambitiösa, vetenskapsbaserade mål för att minska växthusgasutsläppen, investeringar i förnyelsebar elektricitet, samarbete i leveranskedjan och framsteg inom produktenergieffektivitet.


Vi följer hållbara designprinciper och övergår mot cirkulära, servicebaserade affärsmodeller. Vi fortsätter använda material, vilket ökar antalet förnybart och återvunnet innehåll och främjar material- och energieffektivitet samtidigt som vi fortsätter att erbjuda och utöka robusta program för reparation, återanvändning och återvinning. Vi tillämpar vår expertis, skala och resurser för att återskapa de naturliga systemen som vi alla är beroende av. Vi har anskaffat mer än 771 ton plast från haven för användning i våra förbrukningsvaror och hårdvara och samarbetar både inom vår bransch och utanför den för att öka efterfrågan på plast från haven.


Genom att köpa certifierade eller återvunna fibrer har vi uppnått noll avskogning av vårt HP-märkespapper och pappersbaserade produktförpackningar. Vi arbetar med att hantera fibrerna från papper som inte producerats av HP som används i HP:s utskriftprodukter och -tjänster genom initiativ som HP Sustainable Forests Collaborative. Vi återställer, skyddar och förbättrar förvaltningen av över 200 000 tunnland skog i Brasilien och Kina. Dessutom planterade vi 1 miljon träd i samarbete med Arbor Day Foundation, bara under 2020.


Se HP:s policyposition gällande klimatåtgärder på http://www8.hp.com/us/en/hp-information/
global-citizenship/governance/policies.html
.


För mer information om vår klimatstrategi och våra samarbetsåtaganden hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan 2020 på: www.hp.com/go/report.