Ja. HP har rapporterat årligen om sina sociala och miljömässiga framsteg sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till intressenter, inklusive kunder, branschanalytiker, socialt ansvarsfulla investerare, icke-statliga organisationer (NGOs), anställda, hållbarhetsspecialister, regeringar och andra. 


För att bestämma innehållet i rapporten överväger vi:


  •         Vår bedömning av vad som är väsentligt
  •         Input från chefer och innehållsexperter över hela HP
  •         Input från externa intressenter
  •         Det allmänna hållbarhetssammanhanget och trenderna
  •         Externa standarder och ramverk såsom Global Reporting Initiatives (GRI) hållbarhetsstandarder, FN:s Global Compact, FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainability Accounting Standards Board Hardware Sustainability Accounting Standard, Task Force on Climate-related Financial Disclosures samt World Economic Forum International Business Council Stakeholder Capitalism Metrics. 
  •         Globala rapporteringstrender och bästa praxis


Utöver vår rapport om hållbar inverkan rapporterar vi löpande om våra program och framsteg på vår webbplats http://www.hp.com/sustainableimpact.


Våra tidigare rapporter finns tillgängliga online. För att se 2020 rapporten om hållbar inverkan eller tidigare versioner, se www.hp.com/go/report.