Ja. HP har rapporterat årligen om sina sociala och miljömässiga framsteg sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till intressenter, inklusive kunder, branschanalytiker, socialt ansvarsfulla investerare, icke-statliga organisationer (NGOs), anställda, hållbarhetsspecialister, regeringar och andra. 


För att bestämma innehållet i rapporten överväger vi:


  •         Vår bedömning av vad som är väsentligt
  •         Input från chefer och innehållsexperter över hela HP
  •         Input från externa intressenter
  •         Det allmänna hållbarhetssammanhanget och trenderna
  •         Externa standarder och ramverk såsom Global Reporting Initiative (GRI), standarder för hållbarhetsredovisning, FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling
  •         Globala rapporteringstrender och bästa praxis


Besök www.hp.com/go/report för att se rapporten om hållbar inverkan 2018.