Ja. HP följer EU:s förordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen (REACH), som innefattar krav på bedömning och hantering av de risker som kemikalier medför. Vi verkställer detta genom ett nära samarbete med våra leverantörer för att samla in information om listade ämnen som kan förekomma i HP:s produktmaterial och tillhandahålla relaterad säkerhetsinformation till kunderna.

 

Mer information om HP:s REACH-efterlevnad, inklusive REACH artikel 33, finns på: http://www.hp.com/go/reach.