Ja. HP följer EU:s lagstiftning om Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical substances (REACH) som innehåller krav för att bedöma och hantera riskerna med kemikalier. Vi åstadkommer detta genom att arbeta nära med leverantörer för att samla information om listade ämnen som kan finnas i material som finns i HP-produkter och tillhandahålla anknuten säkerhetsinformation till kunderna.


Mer information om HP:s efterlevnad av REACH inklusive HPs ställningstagande och REACH-artikel 33-deklarationer finns på: http://www.hp.com/go/reach