REACH

Uppfyller HP EU:s förordningar om REACH?
Ja. HP följer EU:s lagstiftning om Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical substances (REACH) som innehåller krav för att bedöm...