REACH

Uppfyller HP EU:s förordningar om REACH?
Ja. HP följer EU:s förordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen (REACH), som innefattar krav på bedömning och hante...