Ja. HP voldoet aan de Europese REACH-verordening voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical substances). Deze omvat vereisten voor het beoordelen en beheersen van de risico's die chemische stoffen opleveren. We slagen hierin door nauw samen te werken met leveranciers om informatie te verzamelen over in aanmerking komende stoffen die mogelijk in materialen van HP-producten zitten en door klanten gerelateerde veiligheidsinformatie te verstrekken. 


Meer informatie over de naleving van REACH door HP, inclusief artikel 33 van de REACH-verordening, vindt u op: http://www.hp.com/go/reach.