HP återvinner hårdvara som inte kan repareras eller återanvändas ekonomiskt. Vi erbjuder omfattande återvinningsprogram i 64 länder och territorier över hela världen genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer. 


Vi tillhör efterlevnadssystem för att uppfylla kraven på producentansvar i WEEE-direktivet och skyldigheter gällande uttjänta produkter i länder över våra regioner i Amerika, Asien och Stillahavsområdet och Japan samt Europa, Mellanöstern och Afrika. 


Konsumenter, hemmakontor och kommersiella användare har olika återvinningsalternativ för begagnad utrustning inklusive HP:s återvinningsleverantörer som tillhandahåller återtagnings- och återvinningstjänster eller gratis drop-off för våra produkter i många länder.


I USA kan kunder lämna in hårdvara i Best Buy-butikerna genom vårt återvinningsprogram med slutet kretslopp samt hos Staples. Amerikanska kunder kan också använda HP Consumer Buyback-programmet för att byta utrustning mot pengar eller köpa krediter.


HP Recycling Services erbjuder anpassade återvinningsprogram för kommersiella kunder och företagskunder, som inkluderar omvänd logistik och datarengöringmed ett certifikat om de köper den tjänsten.


Besök http://www.hp.com/recycle för mer information och för att delta i Planet Partners-programmet.