HP återvinner hårdvara (både HP och icke-HP) som inte kan repareras eller återanvändas på ett ekonomiskt sätt. Vi erbjuder tillbakatagningsalternativ för hårdvara i 66 länder och regioner över hela världen genom ett globalt nätverk av återförsäljare och återvinningsföretag. 


Vi ingår i system för överensstämmelse för att uppfylla kraven på producentansvar i EU:s WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)1 och lagkrav efter användningstidens slut i länder i våra regioner Amerika, Asien-Stillahavsregionen och Japan samt Europa, Mellanöstern och Afrika. 

Konsumenter, hemmakontor och kommersiella användare har olika kostnadsfria återvinningsalternativ för begagnad utrustning, inklusive HP-återvinningsleverantörer som tillhandahåller retur- och återvinningstjänster eller kostnadsfri avlämning för våra produkter i många länder. I USA kan kunder lämna in hårdvara i Best Buy-butiker genom vårt program för återvinning i slutet kretslopp. 

HP Recycling Services erbjuder anpassade återvinningsprogram för kommersiella kunder och storföretagskunder, som inkluderar omvänd logistik och datasanering med certifikat om denna tjänst köps. 

För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle. 


1 Under 2022 samlades 36 891 ton avfall från elektronisk utrustning in på HP:s vägnar för att uppfylla kraven på producentansvar i EU:s WEEE-direktiv, jämfört med 74 954 ton elektronisk HP-utrustning som kom ut på de relevanta marknaderna under året. Data inkluderar EU-länder där myndigheterna eller lagstiftningen synliggör den återvinningsvolym som tilldelats HP. Återtagningsvolymer relaterade till icke-EU-lagstiftning är undantagna.