HP recyclet hardware (zowel van HP als andere fabrikanten) waarvoor reparatie economisch gezien onvoordelig is en die niet kunnen worden hergebruikt. We bieden terugnameopties in 67 landen en gebieden over de hele wereld via een mondiaal netwerk van leveranciers voor hergebruik en recycling. 


Wij maken deel uit van nalevingssystemen om te voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn (WEEE)1 die producentenverantwoordelijkheid regelt, en aan de wettelijke verplichtingen inzake het einde van de levensduur die gelden in Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific, Japan, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 


Consumenten, thuiskantoren en commerciële gebruikers kunnen kiezen uit verschillende gratis recyclingopties voor gebruikte apparatuur. Zo zijn er bijvoorbeeld HP-recyclingbedrijven die terugname- en recyclingdiensten of gratis afgifte voor onze producten in veel landen aanbieden. In de Verenigde Staten kunnen klanten hardware bij de Best Buy-winkels afgeven via ons programma voor closed-loop recycling. 


HP Recycling Services biedt speciale recyclingprogramma's voor commerciële en zakelijke klanten. Deze omvatten retourlogistiek en gegevensvernietiging met een certificaat als ze die service aanschaffen. 


Ga voor meer informatie over en deelname aan het Planet Partners-programma naar http://www.hp.com/recycle. 


1 In 2021 werd 41.600 ton aan afgedankte elektronische apparatuur namens HP ingezameld om te voldoen aan de vereisten inzake producentenverantwoordelijkheid van de AEEA-richtlijn van de EU, vergeleken met 92.600 ton aan elektronische apparatuur van HP die in de loop van het jaar op de relevante markten werd gebracht. De gegevens omvatten EU-landen waar de autoriteiten of het wetgevingssysteem zicht geven op het recyclingvolume dat aan HP is toegewezen. Terugnamevolumes die verband houden met niet-EU-wetgeving zijn buiten beschouwing gelaten.